Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
626
Fig. 364.
bare teekening draagt, te amalgameren, wordt de buis door
het deksel A, het raam door zijne schuif gesloten , en de plaat
in eene donkere kamer gebragt, er uit genomen en van boven
in de kwikkast gezet. Deze is eene vierhoekige kast, op welker
bodem zich een met kwik gevuld ijzeren potje boven eene spiritus-
lamp bevindt; tevens is in de kast een venstertje aangebragt,
door hetwelk men bij kaarslicht de plaat kan waarnemen. Op
de plaatsen, waarheen de helderder punten van het af te beel-
den voorwerp hunne stralen gezonden hebben, is door de ster-
kere inwerking van het licht het jodiumzilver op de plaat ont-
leed en het zilver weder vrij geworden; hier zetten zich de
kwikdampen in fijne bolletjes aan, en het beeld wordt zigtbaar.
Om het echter op de overige plaatsen tegen de verdere inwer-
king van het daglicht te verzekeren, moet van deze plaatsen
de jodiumtaedekking verwijderd worden. Te dien einde
dompelt men de plaat in eene schaal, waarin zich onderzwa-
veligzure soda in de achtvoudige gewigtshoeveelheid water op-
gelost bevindt en beweegt ze meermalen heen en weer.
De diepste schaduwen van het beeld, zijn donkere achtergrond,
waarop het licht niet gewerkt heeft, liggen daar, waar na het
eindigen der bewerking weêr zuiver zilver voorhanden is ; de tee-
kening zelve wordt door kwik gevormd. De daguerreotypen zijn