Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
624
eindelijk slechts met zijdepapier, dat men over een raam van
bordpapier gespannen heeft. Het deksel D kan, opdat het
zich gemakkelijk late openen, regts door middel van een stukje
leder of laken aan de kast gelijmd worden; het dient om ook
de ruimte boven de glas- of papierschijf donker te houden en
moet daarom ook aan beide zijden van loodregte aanhangsels
van stevig papier voorzien zijn, die tegen de buitenwanden van
de kast aansluiten. De buis met de lens moet men in zulk een
stand schuiven, waarbij het beeld duidelijk en scherp te voorschijn
komt. De rustende voorwerpen, huizen en boomen, geven ook rus-
tende beelden, en de menschen en dieren, die zich over de straat
bewegen , schijnen zich ook over het beeld heen te spoeden.
Deze camera obscura's kunnen in allerlei grootten uitgevoerd
worden. Als een voorbeeld geven wij de afmetingen van eene
draagbare soort. Het kastje 12 a 14 duimen breed, even zoo
hoog en 18 a 20 duimen lang. De lens 35 a 40 strepen mid-
dellijn en 20 duim brandpunts-afstand.
Daguer daguerreotype. Eeeds sedert lang wist men dat het
reotype. zonnelicht scheikundige ontledingen bewerkte, en men streef-
de er naar, om door middel van zijne ontbindende kracht de
bevallige, aan de natuur getrouwe beelden der camera obscura
vast te houden. Eerst na vele moeijelijke proeven is dit in het
jaar 18 3 9 den decoratieschilder Daguerre te Parijs gelukt. De
door hem uitgevondene handelwijze om lichtbeelden of daguerre-
otypen te vervaardigen, bestaat in vijf bewerkingen, namelijk :
1) het polijsten der plaat;
2) het joderen daarvan;
3) de inwerking van het licht in de camera obscura;
4) het amalgameren, en
5) het verwijderen van de jodiumbedekking.
De aan de eene zijde verzilverde koperen plaat,
waarop het lichtbeeld ontworpen moet worden, wordt eerst met
eenige droppels terpentijnolie, zoo helder als water, bevochtigd ,