Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
623
tot hiertoe beschrevene optische werktuigen, de 1 o u p e en de
kijkkast, het mikroskoop en de verrekijker, bren-
gen geen objectief beeld voort, dat door velen te gelijk gezien
zou kunnen worden, gelijk bij de schilderijen van het panorama
en diorama het geval is. Maar het door een glas ziende oog
wordt een beeld en wel een subjectief beeld gewaar. Daarom
worden de genoemde toestellen met den naam van subjective
optische werktuigen bestempeld. Daarentegen ontwerpen de nu
volgende objective instrumenten een objectief beeld, dat
voor velen te gelijk zigtbaar is.
De donkere kamer, camera obscura, is gemakkelijk te
vervaardigen. Eene vierhoekige van binnen zwart gemaakte kast
van bordpapier of hout verkrijgt van boven een deksel, dat zich
laat opslaan, en in het midden van den eenen zijwand eene
opening. In deze laat zieh eene buis met eene bolle lens
schuiven; de buis kan men van bordpapier maken en de lens
tusschen twee ringen van ijzer- of koperdraad vastklemmen. Te-
genover haar wordt een onder
363. jjgjj jjggjj. 45 ijgj.
lende vlakke spiegel S geplaatst
en door strooken papier, die
aan zijne randen en aan de kast
geplakt moeten worden, beves-
tigd. De lens ontwerpt van
verwijderde voorwerpen, bij-
zonder wanneer die zich in den
zonneschijn bevinden, een klein
beeld; maar door den spiegel
worden de lichtstralen zoo terug gekaatst, dat het beeld boven
hem zich in horizontalen stand vertoont. Om het op te vangen
bedekt men, na het deksel opgeslagen te hebben, de opening ni
óf met een, volgens de in § 298 opgegevene handelwijze, mat
gemaakt glas, óf met eene gewone glasruit, waarover doorschij-
nend zijdepapier gelegd en aan hare randen vastgeplakt is, óf
Objec.
tive
instru-
menten.
Ver-
vaar-
diging
der ca-
mera
obs-
cura.