Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
621
kundige vierden in de buis een familiefeest tot zijne gedachtenis.
*De kleinere Spiegelteleskopen, met spiegels van 5 tot 15
duim middellijn, zoo als er in ons vaderland nog veel worden
gevonden , zijn eenigzins anders ingerigt. Het kleine spiegeltje
jV staat daarin in het midden der buis met den grooten evenwij-
Fig. 361.
dig. Het is hol en op zulk eenen afstand achter het objectief
beeld h a, dat door den grooten spiegel gevormd wordt, ge-
plaatst, dat het daarvan een ander nog vergroot beeld a'h'
werpt in of voor eene buis MI', die in eene opening van den groo-
ten spiegel geplaatst is. Dit beeld wordt door een oogglas zeer
vergroot in a"h" gezien, welks oogglas, hier enkelvoudig ge-
teekend , even als bij verrekijkers en mikroskopen, altijd dub-
bel is, uit twee lenzen bestaat.
341. De kijkkast en het kosmorama. Naar hare ge-
wone inrigting bevat de kijkkast aan haren voorsten wand kijkkast.
Fig. 362. eene als loupe dienende bolle lens,
en daar tegenover aan den schuinen
achterwand eenen onder een hoek van
45 graden hellenden vlakken
spiegel. Het grootste gedeelte van
den achterwand staat open en laat het
daglicht of lamplicht op de te beschou-
wen afbeeldingen vallen , welke land-
schappen, gebouwen of groote kunst-
werken voorstellen. Die afbeeldingen worden onder de kijkkast