Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD.
DERDE AFDEEMNG.
VERSCHIJNSELEN VAN HET GELUID,
HET LICHT EN DE WARMTE.
Het geluid.
Het enkelvoudig geluid. 280. Het ontstaan van hel geluid.
281. Voortgang der trillingen tot aan het gehoororgaan. 282.
Voortleiding van het geluid door luchtvormige, drupvormig
vloeibare en vaste ligcharaen. 283. De sterkte van het geluid.
284. De snelheid van het geluid. 285. De terugkaatsing van
het geluid. 286. De toestellen, op de terugkaatsing van het
geluid berustende. 287. Het onregelmatig zamengesteld geluid
of het geruisch. 288. Het regelmatig zamengesteld geluid of de
toon. 289. De toonhoogte en de toonschaal. 290. Toongevende
snaren. 291. De mededeeling der toontrillingen. 292. De snaar-
instrumenten. 293. De vlakte-instrumenten. 294. De blaasin-
strumenten. 295. Het stemorgaan van den mensch.
Het licht.
296. Lichtgevende ligchamen. 297. Niet lichtende ligchamen.
de regtlijnige voortplanting van het licht. 298 (op blz.
532 voor 289 te lezen 298). De regtlijnige veeg van het licht.
299. De optische kamer. 300 Het ontstaan der schaduw. 301.
Ligging der schaduw. 302. De gedaante der schaduw. 803.
De lengte der schaduw. 304. De sterkte van het licht. 305.
De photometer. 306. De snelheid van het licht.
de terugkaatsing van het licht. 307. De terugkaatsing van
het licht door spiegelende vlakken. 308. Wetten van de terug-