Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
605
wijst; dit is de r e g tlij n i ge verg r o o t i ng. Maar daar in
het laatste voorbeeld de lengte 100 maal en de breedte 100
maal vergroot werden, zoo zal de geheele oppervlakte 100 X
100, of 10000 maal grooter schijnen.
Iedere bolle lens met korten brandpuntsafstand
heet eene loupe; iedere bolle lens met een brandpunts-af-
stand van minder dan een duim wordt een enkelvoudig
mikroskoop genoemd. Zij vergroot zoo veel maal als
haar brandpunt s-afs tand in den gezigt s-afs tand
van het oog begrepen is.
Eene loupe heeft eene middellijn van 2 ä 4 duim en is groo-
ter dan een enkelvoudig mikroskoop; zij wordt meestal met de
hand gehouden en geeft voor een gezigts-afstand van 20 duim
ten hoogste eene tienvoudigejlengte-vergrooting. Zij dient den bo-
rologiemakers en graveurs bij hunne werkzaamheden, den ban-
kiers om valsch papieren geld te onderkennen en den natuuron-
derzoeker om den vorm van insecten en plantendeelen te onder-
zoeken. Tot de beste loupen behooren de cilinderloupen;
zij bestaan uit een massiven, aan beide einden bol geslepen gla-
zen cilinder, geven een schoon beeld en worden tot den prijs
van 2 ä 3 gulden verkocht. Bij het gebruik eener loupe moet
het oog er zoo na mogelijk bijgebragt worden, wanneer het om het
overzigt over het geheel van een voorwerp te doen is; heeft men
daarentegen de naauwkeuriger beschouwing van een enkel punt
ten doel, dan kan men het oog op eenigen afstand houden, zon-
der de duidelijkheid van het beeld te schaden.
Het enkelvoudige mikroskoop is eene veel kleinere
lens met uiterst korten brandpunts-afstand en wordt door een
standaard gedragen. Het vergunt slechts een zeer klein gedeelte
van het voorwerp te overzien ; dit wordt sterker vergroot dan door
eene loupe, maar vertoont zich tevens minder helder, daar eene
kleine lens slechts eene geringe hoeveelheid licht kan doorlaten.
337. Het zamengestelde mikroskoop. Het zamengestel-