Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
604
voorwerpen kan het zieh niet inrigten, noch de stralen op het
netvlies .tot een duidelijk beeld vereenigen. Tot het scherp zien
van kleine ligchamen is daarom een hulpmiddel noodig, door
hetwelk het beschouwde voorwerp ons meer verwijderd , o p d e n
afstand van het duidelijk zien, en tevens, omdat het
anders op grooteren afstand kleiner zou schijnen, vergroot
toeschijnt. Volgens proef 314 vertoonen de voorwerpen, die zich
tusschen eene bolle lens en haar brandpunt bevinden, zich voor
het oog, dat er doorheen ziet, vergroot en op grooteren afstand.
Het oog, dat digt boven de lens in O
0" 3 S ^ ^ ö
■ gehouden wordt, ziet het kleine voor-
werp G vergroot op verder afstand in
g. Ligt het brandpunt zeer digt bij de
lens, of, daar men den afstand tusschen
deze en haar brandpunt den brand-
punt s-a fs t an d noemt, is de brand-
punts-afstand zeer kort, dan moet het
voorwerp, dat binnen dien afstand moet
liggen, zeer digt bij de lens zijn. Voor het oog echter moet het
zich op den gezigtsafstand vau 20 duim vertoonen. Denkt men
zich nu in de teekening voor een glas van korteren brandpunts-af-
stand het voorwerp G digter bij de lens gebragt, dan loopen
de lijnen, van het oog tot zijne eindpunten getrokken, naar
beneden nog verder uit elkander, en het beeld g, hier er tus-
schen gezien, vertoont zich nog grooter. Een bol glas vergroot
daarom des te meer ,hoe korter zijn brandpunt s-a f-
stand is. Laat de lens een brandpunts-afstand van 1 duim,
en het oog een gezigts-afstand van 20 duim hebben; het voor-
werp bevindt zich dan bijna 1 duim van het glas verwijderd
en vertoont zich op een afstand van 20 duim en in de lengte
20 maal vergroot. Eene lens van 2 strepen brandpunts-afstand
zou voor een gezigts-afstand van 20 duim of 200 streep 100
maal vergrooten. Zoo veel maal langer vertoont zich het ligchaam
of eene lijn, welke den afstand tusschen zijne eindpunten aan-