Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
fransche leger gedurende de expeditie van Napoleon in Egypte
dikwerf smartelijke teleurstellingen. Vermoeid door de lange
marschen en afgemat door de gloeijende hitte, zocht men drink-
water en ijlde naar den oever van het meer; maar de schijnbare
watervlakte werd gedurig smaller en verdween bij groote nade-
ring geheel en al. Een lichtstraal, door het hooge verwijderde
voorwerp uitgezonden, ontmoet in het punt a de bovenste der
warmere en dunnere luchtlagen, wordt hier in de lagere, nog
dunnere, van de invalsloodlijn af gebroken en wordt al schuiner
en schuiner. Eindelijk valt hij in b zoo schuin op de onderste
laag, dat hij door haar geheel en al terug gekaatst wordt
en in het oog komt, dat het voorwerp in de rigting o c van
den straal, dien het ontvangt, opzoekt en in de laagte het
luchtbeeld waarneemt. Van de tusschen voorwei-p en beeld lig-
gende plaatsen komen geene lichtstralen in het oog; deze ruimte
schijnt ledig en wordt des te ligter voor water gehouden, wan-
neer zeer zwakke luchtstroomingen aan de lucht eene trillen de
met de watergolven vergelijkbare beweging geven.
hoek.
HET ZIEN EN DE OPTISCHE INSTRÜMEMTEN.
327. De gezigtshoek. Van alle punten van een zigtbaar
De ge- voorwerp gaan stralen uit en komen in het oog aan; zoo komen
zigts- van zijne uiterste grenspunten, van zijn hoogste en
zijn laagste, van het verst
ter regter zijde en het verst
naar de linker zijde gele-
gen punt, stralen tot den
waarnemer. Bevindt zich
op de met o geteekende
plaats een oog en daar-
voor een stok a b, die
door het oog waargenomen wordt, dan verkrijgt dit van zijn