Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
583
de zijde die naar eene kaars of het daglicht gekeerd is. Het
oog, dat aan de andere zijde door de vloeistof naar hare op-
pervlakte opziet, zal een helder kruis als spiegelbeeld ge-
waar worden; het is omgekeerd en bevindt zich boven
het voorwerp.
Proef </. In een glas met water dompele men in schuine
rigting eene reageerbuis, waarin zeer weinig
Fig. 335. water bevat is. Ziet men er van boven op neer,
dan vertoont de buis zich spiegelend met een
metaalglans, alsof zij met kwik gevuld was.
Slechts aan haar benedeneinde, waarin water
is, vertoont zij zich doorzigtig. De stralen van
het daglicht, die van de linker zijde door het
water in het glas gaan, vallen er zoo schuin
in, dat zij niet in de lucht der buis kunnen treden; zij worden
volkomen naar boven terug gekaatst en verkenen aan de buis
den metaalglans. —■ Eene toepassing van de volkomene inwen-
dige terugkaatsing wordt bij het s 1 ij p e n der e d e 1 s t e e n e n
gemaakt, wier oppervlakte een zoodanigen vorm verkrijgt, dat
de stralen uit den steen niet door gewone breking, maar door
spiegeling onder vonkelenden glans in de lucht treden.
326. De luchtspiegeling. Terwijl het zigtbaar worden van Lncht-
verwijderde, onder den horizon liggende voorwerpen zijnen grond spiege-
heeft in eene ongewone sterke straalbreking, worden daarente-
gen de verschijnselen der luchtspiegeling door eene volko-
mene terugkaatsing der stralen te weeg gebragt; zij val-
len boven de zee anders uit dan boven uitgestrekte
landstreken. Op de zee of aan het stand ziet men som-g^t zee-
wijlen, zoo als in proef 325 c, boven een op grooten af- gezigt.
stand voortzeilend schip een omgekeerd beeld daarvan. Spie-
gelbeeld en voorwerp zijn nu en dan zoo digt bij elkander ^
dat zij elkander met de masten aanraken. Zeevaarders hebben
de waarneming gedaan, dat bij het verschijnen van zulk een
ck. nat. 38