Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
582
Fis. 334.
zulke lichtstralsn, die in het water een grooteren hoek dan 48
graden met de invalsloodlijn maken?
Proef ff. Tegen den zijwand van een met water gevuld
glas houde men van buiten eenen sleutel. Het oog bevinde zich
loodregt boven het midden van het glas; het zal den sleutel
door het water heen niet kunnen zien. Wel gaan van het
voorwerp lichtstralen in het water, maar zijn te schuin, kunnen
uit het water niet in de lucht treden en komen niet in het
oog.
Proef A. Het met water gevulde glas worde zoo hoog ge-
plaatst, dat zijn bodem in ho-
rizontale lijn met de vlam eener
kaars ligt; het sta er verschei-
dene duimen van verwijderd. Er
zullen lichtstralen zeer schuin
van de kaars tot de oppervlakte
van het water geraken. Brengt
men nu het oog aan de tegen-
gestelde zijde van het glas op
de plaats o en ziet men naar
dan waterspiegel op, dan zal men den helderen glans der van
daar komende lichtstralen gewaar worden 1). De stralen, van
welke geen door breking uit het water kan treden, worden
gezamenlijk van zijne oppervlakte terug gekaatst, zoo
volkomen, als dit door geenen spiegel het geval is.
Proef c. Uit een stuk papier worde een deel uitgesne-
den , omtrent zoo, dat de opening de figuur van een kruis voor-
stelt. Men houde het papier uitwendig om een gevuld glas, de
uitgesneden plaats bevinde zich digt onder den waterspiegel, aan
1) Bcüigt men tot deze proef eene vierkante flesch, of, beter nog,
een bakje uit vier glasplaten en een metalen bodem, dan kan men
het beeld der kaarsvlam en van elk genoegzaam verlicht voorwerp
in den waterspiegel zien, even duidelijk als het kruis in de volgen-
de proef. Ln.