Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
381
sterren zich in de nabijheid van den horizon
steeds te hoog. Het zelfde geldt van zon en maan; wij zien
beide wanneer zij reeds ondergegaan zijn en eer zij op-
gaan; daarom heeft men bij eene maansverduistering,
ofschoon de aarde zich in eene regte lijn tusschen zon en maan
bevond , deze beide hemelligchamen te gelijk boven den horizon
gezien. Staat een hemelligchaam daarentegen loodregt boven
den waarnemer, in Z, dan treffen de lichtstralen, die het uit-
zendt, de luchtlagen regthoekig, worden niet gebroken en la-
ten de ster op hare werkelijke plaats verschijnen.
De straalbreking heeft ook bij verwijderde aardsche voor- pg f^^.
werpen plaats en doet, wanneer zij bij eene met dampen ver- ta mor-
vulde, warme en heldere lucht ongewoon sterk wordt, kusten
en schepen, die zich onder den horizon bevinden, zoo hoog
verschijnen, dat zij voor den waarnemer zigtbaar worden. Zoo
ziet men in Engeland somwijlen deFransche kust, ofschoon
de regte lijn tusschen beide punten de zee zou snijden. Niet
zelden worden aan de kust van Beneden-Italië de beroemde
verschijnselen der Fata Morgana waargenomen. Van eene
hoogte der stad Reggio ziet men prachtige kasteelen, regelma-
tige zuilengangen, hooge torens, weiden met kudden en men-
schenmassa's te voet en te paard; het tooverbeeld duurt slechts
korten tijd en ontstaat waarschijnlijk daardoor, dat eene onge-
woon sterke straalbreking de stad Messina en haren omtrek voor
korten tijd zigtbaar maakt.
325. De volkomene terugkaatsing. Wanneer een licht- Volko-
straal in schuine rigting uit een digtere stof in eene minder
digte, uit water in lucht overgaat, dan wordt hij van de ^Hng!
invalsloodlijn af gebroken en wijkt in de lucht meer
van de invalsloodlijn af dan in het water. Een straal, die in
het water 48 graden van de invalsloodlijn afïvijkt, moet er in
de lucht reeds 90 graden van afwijken en langs de oppervlakte
van het water horizontaal voortgaan. Maar welken weg nemen