Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
het glas beschouwd, scheen tc ;:ijn. Dit vermeende beeld onder-
scheidt zieh van de objective beelden door zijn niet omge-
keerden stand en door zijn standpunt aan de zelf-
de zijde van het glas, waar het voorwerp zelf zich be-
vindt. Aan deze zijde komen de gebrokene stralen volstrekt niet,
kunnen zich da ucjiu hier ook niet tot een werkelijk beeld ver-
eenigen ; maar het beeld is een s u b j e c t i e f b e e l d.
Ieder voorwerp, dat zich tusschen het bolle
glas en zijn eene brandpunt bevindt, vertoont
zich voor het oog, dat er doorheen ziet, regt-
staande, vergroot en op grooteren afstand.
De lichtstralen, welke van het punt der kaarsvlam G uitgaan, Verkla-
worden door de ""g-
breking zoo afge-
leid , dat zij het
oog toeschijnen uit
het punt g te ko-
men. Onder de op-
vallende stralen is
er een G /i eve n-
wijdig met de
as en heeft na de
breking de rigtingA door het brandpunt /a Een twee-
de straal G Hf gaat door bet midden der lens onafge-
broken naar het punt o. Een oog, dat door de beide stralen