Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
576
Al de drie stralen doorsnijden elkander in het vereenigingspunt
g, dat onder de as ligt, wanneer G er zich boven bevindt, en
digter bij de as ligt dan G. Daarom ontstaat in g een omgekeerd
verkleind beeld, van waar de stralen even zoo verder gaan, als-
of zij van het beeld zelf kwamen. Even zoo laat zich bewijzen,
dat het onderste gedeelte der kaars zich boven g, insgelijks
digter bij de as, moet afbeelden. — Is het voorwerp digter
bij het glas; is g', dat wij tot hiertoe als beeld hebben aange-
zien, het voorwerp, dan zendt het uit: 1) den met de as even-
wijdigen straal g p, die na de breking in de lens door het
brandpunt B gaat; 2) den door het brandpunt b gaanden
straal, die daarna den weg n G, evenwijdig met de as, in-
slaat, en 3) den door het midden der lens gaanden straal
g VI, die zich met de beide anderen in ti vereenigt. Maar
het punt G ligt boven de as en verder van haar en het glas
verwijderd, weshalve het beeld omgekeerd, vergroot en verder
af gelegen is.
322. De door een bol glas voortgebragte subjective
beelden. Onder alle soorten van geslepene glazen ontstaan
slechts door bolle lenzen objective beelden, maar ook door haar
slechts in het geval, wanneer het af te beelden voorwerp ver-
der dan het brandpunt van het glas verwijderd is;
staat het voorwerp in het brandpunt, dan verschijnt er in
't geheel geen beeld; bevindt zich eindelijk het voorwerp tus-
schen glas eu brandpunt, dan wordt er eea subjectief
beeld gezien.
Proef. De kaarsvlam G worde zoo digt bij het bolle glas
Subjec- gebragt, dat zij tusschen het glas en zijn brandpunt B geplaatst
tiefregt- 13. Het oog bevinde zich niet ver van de lens; het zal een
en ver- vergroot beeld g waarnemen, dal van de lens verder
groot verwijderd schijnt dan het voorwerp. Men houde het oog
onbewegelijk, neme de lens weg en men zal terstond waarne-
men dat de vlam werkelijk digter bij het oog is dan zij, door