Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
575
een lichtschijnsel ontstaat. Hoe digter de vlam G bij het brand-
punt gebragt wordt, des te grooter wordt haar beeld g en des
te meer moet men het papier van de lens verwijderen om het
op te vangen.
Van eenverder dan het brandpunt verw ij de rd
voorwerp ontstaat door een bol glas een omge-
keerd objectief beeld. Uitbeeld is b ij grooteren
afstand van het voorwerp verkleind en digt bij
het andere brandpunt, bij grootere nabijheid
des voorwerps vergroot en meer verwijderd. Verkla-
Gelijk bij de hiermede overeenkomende verschijnselen door
holle spiegels verklaart men het ontstaan dezer beelden uit den
Fig. 328.
weg, dien de lichtstralen, van het voorwerp op het glas val-
lende, inslaan nadat zij door het glas eene breking ondergin-
gen, Onder de vele van de punt der kaarsvlam uitgaande stra-
len zijn er drie, wier gang gemakkelijk te volgen is, 1) De straal
G fit evenwijdig met de as, wordt, gelijk alle stralen, even-
wijdig met de as invallende, zoodanig gebroken, dat hij van n
door het brandpunt h gaat. 2) Omgekeerd neemt een andere
lichtstraal van de kaarsvlam zijnen weg door het brandpunt hij
valt uit het brand pujit in het punt/? op de lens en wordt
volgens de vorige § zoojgebroken, dat hij van p evenwijdig
met de as verder gflat. 3) Een derde straal gaat van het
voorwerp Cf door het midden der lens hier zijn
hare bolle oppervlakten vrij evenwijdig met elkander; daarom
gaat volgens § 319 d^ze straal er zoo goed als ongebroken door.