Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1861
2e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 174 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204279
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
WERKEN VAN
S. HOEKSTRA Bz,
theol. dr. en iiooglbeeaar te amsterdam.
DE LEER DES EVANGELIES
in hare eenheid en haren zamenhang voor beschaafde en nadenkende chris-
tenen beknopt ontwikkeld. Tweede nitgaaf. Gebonden in heel linnen,
830 pag's, ƒ 6,20.
HET GELOOF EN LEVEN DES CHRISTENS:
Eenvoudige en duidelijke voorstelling van de hoofdwaarheden der christe-
lijke Godsdienst. Tweede, geheel op nieuw bewerkte uitgave. 344 pag's
ƒ 2,25, gebonden in heel linnen / 2,60.
LEVENSVRAGEN
over den weg des Heils in Christus. Een deel in gr. 8vo ƒ 3,00,
DE STICHTELIJKE VIERING DES AVONDMAALS.
Een geschenk voor oude en nieuwe Leden der Christelijke gemeente. Vrij
bewerkt naar de derde Hoogduitsche uitgave van Dr. L. P. JASPIS, door
H. VAN BERKUM. Tweede druk. Goedkoope volksuitgaaf. 216 pag's.
/• 0,60, geb. ƒ 0,90. _____
NEDERLANDSCHE STAATSWETTEN.
Tweede, met de nieuwe JAGT- en ONDERWIJSWET vermeerderde
Uitgaaf, met groote duidelijke letter.
Om aan de klagt, dat bijna elke uitgave der Staatswetten door de
kleinheid der letter vermoeijend voor 't gezigt is, te gemoet te komen, heb-
ben de uitgevers deze uitgaaf ondernomen. Zij is fiks leesbaar, behelst
de voornaamste Staatswetten als Grond-, Gemeente-, Kies-, Pro-
vin c i al e-, Post-, Zegel-, Jagt-, O n der wij s wet en vele an-
dere wetten en is daarbij de
GOEDKOOPSTE UITGAAF
die bestaat. Zij kost, 380 Pag's., ingenaaid, slechts 90 centS, en ge-
bonden in heel linnen ƒ 1,20.
STAATHUISHOUDKUNDIGE HARMONIEN,
door F. BASTIAT. Uit het Fransch door Mr. C. M. A. SIMON
V. d. AA. 2 dln., 2de uitgaaf, ƒ3,60.