Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scanScanned page
X,
Uitgaven voor het Middelbaar Onderwijs
van W. J. THIEME & Cie te Zutphen.
üeekiuan , Aardrijkskunde van Nederland, ten dien-^
ste van aanstasinde onderwijzers en van Normaal-'
en Kweekscholen............1,50
n Aardrijkskunde van Nederland, ten dien-
ste van M. U. L. ond., Normaalsch., de laagste
kl. v. H. B. S., Gymnasia enz. 2e Leerboekje . „ 0,45
„ Aardrijkskunde van Nederland , voor de 3e
en hoogere klassen van Ii.B.S.,Gymn. enz. 3e Leerb. „ 1,—
„ Schoolatlas van Nederland, 2e druk, in 24
kaarten , ing. /* 2,90 , geb. „ 3,75
„ en Schuiling, Schoolatlas van de Geheele Aar-
de, bevattende ruim 50 kaarten, benevens 100
kartons, ing. f 3,90, geb. „ 4,90
D. Boswijk en W. Walstra, Het Ijevende Woord,
Ie stukje, 4e dr. / 0,75 2e st. 3e dr. „ 0,90
3e „ 2e „ „ 1,- 4e „ 1,-
r .. Nederl. Spraakkunst „ l,-
r „ „ Vragen en Opgaven bij
de Nederl. Spraakkunst 2e dr. „ 0,50
n n n - Bouwstoffen voor een
80tal Opstellen. 2e druk. . „ 0,75
Bouwmeester, Hebt Gij Uw kind lief? . ing. f 1.50 geb. „ 1.90
„ Een handvol Vertellingen.......„ 1,80
S. de Bruin, Duitsch Woordenb. 2 dln. in een band . , „ 4,90
Engelsch „ „ „ „ „ „ „ 4,90
„ Fransch „ 2 dln. in één band „ 3,90
„ A Dutchman's difficulties with the English
language................0,35
Dozy en"^ Brugmans, Ur., Hist. Atlas , 2e dr., f 2,50, geb. „ 3,10
Eshuijs, Daily Gossip, 3d Edition..........0,75
Kat, Nederlandsche Spraakkunst 2e druk . . . „ 1,25
« Beknopte Nederlandsche Spraakkunst. . „ 0,60
Oefeningen, 2e druk.........„ 0,50
Koonings, De School, 6e druk, ing. f 1,90, geb.....„ 2,25
„ Leerboek der Paedagogiek. 2 dln. 2e dr. a „ 1,35
Schuiling, Beknopt Leerboek der Aardrijkskunde, ing. „ 2,25
Gebonden „ 2,60
» Onze Aarde I. Nederland en Algem. Aardrijksk. „ 0,70
„ n. Europa.........„ 0,80
„ B n in. De werelddeelen buiten Europa
en de Nederlandsche Koloniën in Oost en West, „ 0,60
Seamer, Shakespeare's Stories ..........1,50
Snijders, Handleiding bij het onderwijs in de
Plant- en Dierkunde, le cursus, 2e druk „ 1,40
2e „ 2e „ „ 1,70
Staring, Gedichten, complete zorgvuldig herziene 7e
druk..........ing. f 1.25 geb. „ 1.70
Stoffel, Studies in English, I.........„ 4,50
» Engelsch Leesboek, I Proza.......„ 1,25
„ „ II P(»ezie.......n 3,25
„ „ v. aanvangsklassenlenlU „ 0,60
III . . „ 0,75
O. Veenstra, Engelsch Leer- en Leesboek, eene gramma-
ticale directe methode.........„ 0,60
Eelco Verwijs, Bloemlezing uit Middelnederlandsche Dich-
ters , bezorgd door Dr. F. A. Stoett, 4 dln. samen „ 9, -
ƒ. G. Zijlstra, Het Rekenonderwijs 2e druk ing. 1,25, geb. „ 1,50
n Het Leesonderwijs, 3e n « -1)25, „ „ 1,50
« Beknopte Geschiedenis der Opvoedkunde,
. ing.1,25, geb. „ 1,50
r