Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
25) — = en (x"^y^) {x+
26) = en a;4-i/ = 5.
27) x*-\-y*—l2\f) en x—y — 3.
28) — 244 en a; + y = 4.
29) x^y--\-lxy—\% en 10.
30) + 706 en =
31) 2® + + z = 11 ,
4a;-f-2y-f3z= 17 en
32) —
2x—y-{-3z= 13 en
33)^ + ^4-2 = 15, 34) (a; 4-y) (2 4-®) = 120,
+ —2^ = 65 en (a;-f y) (y 4-2) = 96 en
a;3+2,3 + ^3—495. 2) = 80.
Vraagstukken ter toepassing van de oplossing van u vergelö-
kiugen met n onbekenden , waarvan de eindvergeiyking
den tweeden graad itiet te boven gaat.
1) Men vraagt een getal van twee cijfers, dat 4 meer is dan
het zesvoud van de som der cijfers en dat met ly\ ver-
menigvuldigd , gelijk wordt aan het vierkant van de som
der cijfers.
2) Een kapitaal groeit in 4 jaren met den enkelvoudigen inte-
rest tot ƒ 2052 en een kapitaal, dat ƒ 300 grooter is en
'sjaars hooger uitgezet is, in 6 jaren tot ƒ 2646 aan.
Men vraagt die kapitalen en den interest ten honderd in
een jaar.
3) Men vraagt de zijden van eenen rechthoekigen driehoek ,
waarvan de omtrek 60 cM. en de inhoud 150 cM®. is.
4) Op de beenen van eenen rechthoek bevinden zich twee
punten , die eenen afstand van 75- cM. hebben. Als deze
punten zich naar het hoekpunt bewegen en het eene 9 en
het andere 5 cM. in de seconde atlegt, dan zullen zij 4
seconden na hun gelijktijdig vertrek nog 41 cM. van elkan-