Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
6) Van welke rekenkundige reeks, waarvan de eerste term
door 3 deelbaar is en alle termen geheele positieve getallen
zijn, is de 8ste term 80?
7) Hoe kan men V,« in twee eenvoudige breuken verdeelen ,
waarvan de eene 13 en de andere 7 tot noemer heeft?
8) Welke getallen geven bij deeling door 13 eene rest 9 en
bij deeling door 17 eene rest 15 ?
9) In eene fabriek werken eenige mannen en vrouwen; als nu
het weekloon van de eerste 7 , dat van de laatste 5 gulden
is , en elke week in het geheel f 124 aan arbeidsloon be-
taald wordt, hoeveel mannen en hoeveel vrouwen werken
dan in die fabriek ?
10) Een jongen heeft op een examen 93 punten voor wiskun-
dige vraagstukken behaald. Als hij voor eenige vraagstuk-
ken 7 en voor de andere 5 punten per vraagstuk gekregen
heeft, hoeveel heeft hij er dan opgelost ?
11) Een jongen heeft op een examen 10 vraagstukken opge-
lost en daarvoor 50 punten behaald. Als hij nooit anders
dan 8, 6 of 3 punten per vraagstuk verkregen heeft, voor
hoeveel vraagstukken heeft hij dan 8 punten verkregen ?
12) Bij den teller van de breuk heeft men een even getal
opgeteld en van den noemer een getal afgetrokken, dat
door 3 deelbaar is en daardoor een geheel verkregen. Welke
getallen zyn hier bedoeld ?
13) f]en boer brengt eenige kippen en eene mand met eieren
ter markt; voor elke kip krijgt hij 70 cent en de eieren
verkoopt hij de 7 voor 2 dubbeltjes Indien hij in het ge-
heel ƒ 9,90 ontvangt, hoeveel kippen en hoeveel eieren
heeft hij dan verkocht ?
14) Een boer verkoopt ganzen, eenden en kippen, te zamen 20
stuks voor ƒ 28,60. Als hij /3 voor eene gans, /1,20 voor
eene eend en ƒ 0,80 voor eene kip maakt , hoeveel stuks
heeft hij dan van ieder verkocht f
15) Een winkelier heeft de helft van eene partij eieren met i
cent verlies per ei en de andere met winst verkocht, en
wel sommige met eene winst van i en de rest met eene
winst van j cent per ei. Hoeveel eieren heeft hij gehad,
als hij op de geheele partij slechts 3 cent gewonnen heeft?
16) Een winkelier verkoopt van eene partij eieren, die hij tegen
de 4 voor een dubbeltje gekocht heeft, een derde gedeelte
Bolderman , Algebra. 3e st. g