Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
jaren eigenaar geworden is, door per kwartaal f 10 te be-
talen boven 7°/o van de waarde van het huis, indien deze
f 10 aan het einde van elke 3 maand in eene spaarbank
gebracht is, die 3;% interest geeft.
45) Aan iemand, die zijn huis wil verkoopen worden drie aan-
biedingen gedaan. A biedt f 48000, te betalen over 12
jaren ; B wil gedurende 12 jaren aan het einde van ieder
jaar f 3200 betalen ; C biedt f 10000 contant en aan het
einde van elk der 7 eerste jaren f 3400. "Wie doet het
voordeeligste bod , als men den interest van het geld op
4% stelt? (Eindexamen H. B. S. 1869.)
46) Een vader belooft zijn zoon hem bij het begin van elk jaar
a {f 100) te zullen geven zonder kapitaal of rente in te
vorderen, mits de geheele schuld hem na het overlijden van
den vader bij zijn erfdeel worde in rekening gebracht. In-
dien nu jaarlijks 4% samengestelde interest gerekend wordt
en de zoon bij den dood des vaders A (/" 1100,605) schuldig
is , vraagt men , hoeveel jaren na die overeenkomst de va-
der overleden is ? (Eindexamen H. B. S. 1873.)
47) Iemand zet jaarlijks op denzelfden dag ƒ 400 op samenge-
stelden interest uit; op denzelfden dag van het 27ste jaar
stort hij niet, maar vraagt den interest van het laatste jaar
op. Als deze f 709 bedraagt, tegen hoeveel percent'sjaars
heeft hij dan zijn geld uitgezet ?
0nbepa.4lde tergelijkixgen.
Door welke geheele positieve waarden wordt aan de volgende
vergelijkingen voldaan ?
2).A_- 1 - 1
^+2 (x+l)(x-f2)'
3) (x — 7) (x — 5) = x 2 — \2x + 35.
4) . =
25 -f 15x ' 5 + 3x 5
____=
x—10 150 x-j-15