Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
fen tweede stukje ook nu het aantal vraagstukken grooter
genomen daa in éenen cursus noodig is , aangezien wij
niet vreezen, dat de Leeraar juist de verkeerde vraag-
stukken zal overslaan; bovendien hebben wij weer een
enkele strikvraag opgegeven (1). In een leerboek vinden
wy een enkele vraag , waarbij de leerling omzichtig moet
zyn, zeer nuttig, ofschoon w^ij haar voor een examen
zeer afkeuren. Hier en daar hebben wij weer ingewik-
kelde vraagstukken opgegeven, omdat de ondervinding
ons geleerd heeft, dat een leerling niet tegen „een groote
bew^erking" opziet, als hij maar beloond wordt door „een
mooie uitkomst", en dat bewijst ons het gebruik van het
eerste en tweede stukje bovendien dagelijks.
Mocht dit stukje even als de beide eerste ook elders
gebruikt worden , dan houden wij ons voor opmerkingen
aanbevolen.
In den tweeden druk zijn alleen eenige drukfouten verbe-
terd , een paar vraagstukken weggelaten en eenige nieuwe
opgenomen.
Zutphen, Januari 1889.
H. J. BOLDERMAK.
(1) ^Ö grenen dit hier op . omdat, raadselachtig genoeg, de Heer J. V.
dergelijke vragen in het eerste stukje voor vergissingen of nog erger aan-
zag. En omdat in bet eerste stukje slechts 5 van die vragen voorkomen,
waarvan j. V. er 2 als fouten opgaf, en hij er byvoegde „op tal van
andere plaatsen vindt men dezelfde of dergelyke fouten'': en wij niet in
staat waren deze misvatting aan te toonen anngezien de redactie van het
Schoolblad onze anticritiek weigerde en haar schoon „met alle gevoelens van
hoogachting'' en een beleefden brief van den Heer J. Versluis, destijds
redacteur van het Schoolblad, terugzond, zeg^jen wy thans vooraf, dat
dit stukje geen 10 vragen bevat, die niet beantwoord kunnen worden.