Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
formule A=a(l~\-r)"' (1 + — X r> en stelde n = 15 en
L 2
w — 3 Men vraagt het quotient hunner uitkomsten zonder
die uitkomsten eerst te zoeken.
22) Men vraagt de som van n termen van de reeks b(\ +'") *
è (1 + r)2, è (1 + rf enz., als u = 20 , Z» = 165 en
r — O 0475 is.
23) Iemand brengt bij het begin van elk jaar f 50 in eene
spaarbank, die interest van interest geeft, hoeveel
zal hij bij het einde van het 20ste jaar terug kunnen halen ^
24) Hoeveel moet iemand bij het begin van ieder jaar op samen-
gestelden interest tegen 3^% 'sjaars uitzetten, om bij het
einde van het 21ste jaar f 12931,50 te kunnen ontvangen?
25) Gedurende hoeveel jaar moet iemand bij het begin van elk
jaar f 200 op saniengestelden interest a 3J% uitzetten, om
aan het einde van het laatste jaar f 6465,75 aan kapitaal
en interest te verkrijgen ?
26) Men vraagt de som van n termen van de reeks b, è (1 -[- r),
b{l+ r)^, enz., als ^ =r 350 , r 0,035 en n — 40 is.
27) Hoeveel moet iemand bjj eenen kassier deponeeren om na
verloop van een jaar en vervolgens nog 11 achtereenvol-
gende jaren op denzelfden dag f 350 te kunnen ontvangen,
als de kassier interest geeft ?
28) Als iemand bij het begin van een jaar ƒ 2803,81 deponeert,
gedurende hoeveel jaren zal hjj dan daarvan aan het einde
van het jaar f 350 kunnen opnemen, als de kassier 4]%
interest geeft ?
29) Hoeveel zal men aan het einde van elk jaar moeten beta-
len om eene schuld van f 1401,90 in 10 jaren te voldoen,
als de interest tegen 4f% ten honderd gerekend wordt ?
30) Een kapitaal van f 5000 staat gedurende 10 jaren op sa-
mengestelden interest tegen 4J% 'sjaars uit; bovendien
wordt er aan het einde van elk jaar nog f 500 bijgevoegd.
Men vraagt hoeveel kapitaal en interest aan het einde van
het 10de jaar te zamen bedragen.
31) Iemand, die 6000 bezit, en zijn geld tegen 4% 'sjaars
uitgezet heeft, voegt aan het einde van elk jaar, behalve
den interest, nog f 500 bij zijn kapitaal. Men vraagt hoe
groot zijn vermogen is, aan het einde van het 20steJaar?
32) Een rentenier, die f 50000 bezit en die som tegen 4J%