Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
12) Eon gemeentebestuur beeft /" 1000 gekregen met de opdracht
deze som 100 jaren op samengestelden interest uit te zet-
ten , om daarna jaarlijks de interest onder de armen te ver-
deden. Hoeveel zal na verloop van den gestelden termijn
jaailjjks te verdoelen zijn als de jaarlijksche rente is?
13J In hoeveel jaren zal de bevolking van eene stad van 14640
zielen aangroeien tot 17844 zielen, als de jaarlijksche toe-
name der bevolking 2°/^ is ?
14) Als eene bevolking van 14000 zielen jaarlijks per 1000
53 zielen verliest en 80 wint, hoe groot zal dan de bevol-
king na 20 jaar zjjn ?
15) Eene epaarbank neemt /' 2000 tegen 3% per jaar op samen-
gestelden interest en kan deze som op samengestelden inte-
rest tegen 5 ten honderd in het jaar uitzetten. Hoeveel
winst lieeft zjj daardoor in 12 jaren?
IG) Tegen hoeveel ten honderd moet eene spaarbank baargeld
op samengestelden interest kunnen plaatsen om in 39 jaren
op elke f 1000 , die men bij haar inbrengt, f 791 te win
nen , als zij interest van interest in het jaar geeft?
17) Eene spaarbank, die 3J% interest van interest geeft en zelf
4% geniet, geeft na verloop van eenige jaren eene som ,
die bij haar belegd is, met den interest terug, en bevindt
-/y van de som , die zij uitbetaalt voor haar zelf over te
houden. Men vraagt in hoeveel jaren zij die winst geno
ten heeft.
18j Welk verschil zal het opleveren of men f 18500 tegen 5
ten honderd in het jaar of tegen in het kwartaal ge-
durende 10 jaar op samengestelden interest uitzet ?
19) Twee kapitalen, het eerste groot f 1250, het tweede/■8549,
worden gelijktijdig op samengestelden interest uitgezet, het
eerste tegen ■■ % en het tweede tegen 3%. Men vraagt na
hoeveel jaar beide kapitalen even groot zullen zjjn.
20) Sa hoeveel jaar zal een kapitaal met den samengestelden
interest a 5% twee maal zoo groot worden als met den
samengestelden interest a 3%?
21) Twee leerlingen moesten uitrekenen hoeveel /"GOOOmetden
samengestelden interest a 5% na 15 jaar en 3 maand zal
worden. De eene gebruikte daartoe de formule
4 =r a (-(-?•)" en stelde ra 15^ , de andere gebruikte de