Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
samengestelde interest.
1) Hoe groot wordt een kapitaal van f 12250, dat op samen-
gestelden interest a 5% 'sjaars uitgezet is, na 25 jaren?
2) Welk kapitaal zal tegen percent per jaar op samenge-
stelden interest uitgezet, na 20 jaren f 16000 worden ?
3) Na hoeveel jaren zal f 5000 met den samengestelden inte-
rest a 3^% in het jaar tot f 86900 aangroeien ?
4) Na hoeveel jaren zal f 7000 tegen 4f% per jaar op samen-
gestelden interest uitgezet f 20000 worden ?
5) Tegen hoeveel ten honderd moet /'5000 gedurende 70 jaren
op samengestelden interest uitgezet worden om tot f77858
aan te groeien ?
6) Welk kapitaal zal a 4% "s jaars in 19 jaar f 5532,75 aan
samengestelden interest opleveren ?
7) Met hoeveel percent is de bevolking eener stad per jaar
vermeerderd, die 11000 inwoners in 1840 en 15000 inwo-
ners in 1870 had?
8) Uit 10 L. absoluten alkohol wordt 1 L. genomen en door
evenveel water vervangen. Na volkomen vermenging wordt
er weer een tiende van de lioeveelheid (1) uitgenomen en
eveneens door water vervangen. Als deze bewerking 25
maal plaats gehad heeft, hoeveel absoluten alkohol is er
dan nog in liet mengsel ?
9) Een kapitaal, dat op samengestelden interest is uitgezet,
is na 8 jaar met de helft vermeerderd. Tegen hoeveel per-
cent is dat kapitaal geplaatst ?
10) Hoeveel moet men uit 10 L. absoluten alkohol nemen en
door water vervangen, als men dezelfde bewerking na vol-
komen vermenging 12 maal achter elkander verrichten wil
en daarna 5 L. absoluten alkohol in het mengsel wil over-
houden ?
11) Na hoeveel jaar verdubbelt een kapitaal, dat op samenge-
stelden interest tegen 4|% uitgezet is ?
(1) Men kan in dit vraagstuk en in n». 10 niet opgeven hoeveel er tel-
kens uitgenomen wordt, omdat de contractie van alkohol en water te groot
is om verwaarloosd te worden. Zoo vormen b. v. 50 L. water en 50 L.
alkohol slechts een mengsel van 96,3 L., en om een mengsel van 100 L.
te vormen, heeft men 53,745 L. water en 50 L. alkohol noodig.
Bolderman, Algebra. 8e st, 7