Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
term 7, de derde term 17, de vijfde term 49 en de pde
term 1249. Men vraagt p.
15) Interpoleer 4 termen tusschen de termen van de rekenkun-
kundige reeks van de tweede orde 2, 14, 34 enz.
16) Interpoleer 3 termen tusschen de termen van de rekenkun-
dige reeks van de tweede orde, waarvan de eerste term 3,
de derde 23 en de zesde 83 is.
17) Men vraagt den tienden term van de reeks , die men ver-
krjjgt door tusschen de termen van de reeks 1, 6, 17, 34,
57 enz. 3 termen te interpoleeren.
18) Als de nde term van eene reeds door 3»^ — 5»7 voorge-
steld wordt, welke vorm drukt dan den «den of algemeenen
term uit van de reeks, die verkregen wordt door tusschen
de termen van de eerste reeks 3 termen te interpoleeren ?
19) Men vraagt den twaalfden term van de reeks, die ontstaat
door tusschen de termen van de reeks 2, 15, 26, 35, 42
enz. 10 termen te interpoleeren.
20) Als log. sin 1" 8,24168— 10,
log. sin 1» 1' r= 8,24903 —10,
log. sin 1« 2' = 8,25609 — 10 ,
log. sin 1" 3' = 8,26304 — 10 ,
log. sin 1" 4' =: 8,26988 — 10 is, hoe groot is dan
log. sin 10 2'10"; log. Wnl0 3'20"; log. sin 1« 3'40".
Hoeveel verschillen deze waarden met die, welke verkregen
worden door op de gewoonlijk gevolgde wijze volgens uwe
sinustafel voor de eerste vraag 11,58 en voor de tweede
en derde 11,40 honderduizendste als verschil voor elke se-
conde aan te nemen ?
21) Hoeveel termen moet men tusschen de termen van de vorige
vraag interpoleeren om de log. stn van 1" tot 1" 4' van
seconde tot seconde te krijgen ?
22) Men vraagt de som van 10 termen van de reeks 3 , 5 , 8,
12, 17 enz.
23) Zoek de som van 25 termen van de reeks —4, — 3, O,
5, 12 enz.
24) Men vraagt eene formule voor de som van n termen van
de reeks der vierkanten van de getallen 1 , 2 , 3 , enz.
25) Zoek de som van n termen van de reeks 1®, 2', 3®, 4®, enz.
26) Zoek de som van n termen van de vierde machten der
getallen 1,2,3 enz.