Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
die men verkrjjgt als men tusschen 125 en 200 dertig ter-
men interpoleert.
45) Uit een punt, dat in een der beenen van eenen hoek
1 dM. van het hoekpunt ligt, heeft men eene loodlyn op
het andere been neergelaten , uit het voetpunt van die lood-
lijn heeft men eene loodlijn op het eerste been , uit het
voetpunt van deze loodlijn weer eene loodlijn op het tweede
neergelaten enz. Als nu de limiet voor de som van al die
loodlijnen 3,73205 dM. is, hoe groot is dan de bedoelde
hoek?
46) Hoe groot zou in het vorige vraagstuk de hoek zijn , als
de limiet voor de som der loodlijnen 6,31426 dM. was?
47) Üit een punt in een der beenen van eenen hoek van 74*^
heeft men eene loodlijn op het andere been neergelaten ,
uit het voetpunt van die loodlijn heeft men eene loodlijn
op het eerste been , uit het voetpunt van deze loodlijn weer
eene loodlijn op het tweede been neergelaten enz. Men
vraagt hoever het voetpunt van de eerste loodlijn van het
hoekpunt ligt, als de limiet voor de som van die loodlijnen
4,81447 dM. is.
48j Men vraagt de reden van eene meetkundige reeks van 5
termen, als de som van die termen 12jf maal zoo groot
is als de middelste term.
REKEXKUNniOE REEKSEN VAN HOOUER ORDE.
1) Van welke orde zjjn de volgende rekenkundige reeksen :
1 , 7 . 19 , 37 , 61, 91 , 127.
1 , 9, 27, 64, 125, 216, 343.
f , i, 2f, 4^, 63-, 9^, 12|.
3^, 6?, 10, 13^ 16L, I9f , 23.
—2 , 5 , 55 , 209 , 551 , 1189 , 2254.
-16, -14, O, 32, 88, 174, 296.
2) Geef den /?den term op van de rekenkundige reeks van de
derde orde, waarvan de eerste term a is, als de eerste term
van de rij der eerste verschillen die van de rij der tweede
verschillen c en die van de rij der derde verschillen d is.