Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
Deze verzameling van voorstellen is bestemd voor de
derde en vierde klasse der Hoogere Burgerschool en kan
ter herhaling in de vijfde klasse dienen.
Aan de Iloogere Burgerschool te Zutphen zijn de hoofd-
stukken van pag. 27—29 en pag. 61—63 en de laatste
vragen van de meeste hoofdstukken , b v. N". 64—67 pag.
21, N". 78 en 79 pag. 27, N" 63—67 pag. 36, N».
4ö—48 pag. 44 en N". 20 en 21 pag. 46 voor de vierde
klasse bestemd. Voor het overige bevatten alle hoofdstuk-
ken een genoegzaam aantal voorstellen, die in de vierde
en vijfde klasse ter herhaling opgegeven kunnen worden.
De eerste voorstellen van de meeste hoofdstukken zijn
zoo ingericht, dat zij zoo min mogelijk in elkander grij-
pen ; zoo kan men b. v., indien men wil, de 27 eerste
voorbeelden der rekenkundige reeksen onmiddellijk na de
oplossing van twee vergelijkingen met twee onbekenden ,
en de 17 eerste vraagstukken over meetkundige reeksen
althans dadelijk na de logarithmen behandelen. Natuurlijk
kan men de onbepaalde vraagstukken voor en de oplossing
van n vergelijkingen van den tweeden graad met n on-
bekenden dadelijk na de vierkantsvergelijkingen nemen,
en de rekenkundige reeksen van hooger orde dadelijk na
de reken- en meetkundige reeksen opgeven of tot later
uitstellen, omdat de volgende hoofdstukken er niet op
steunen.
Ofsclioon de heer J. V. in het Schoolblad van 5 Sept.
'76 het groote aantal vraagstukken in ons eerste stukje
afkeurt, hebben wij om dezelfde reden als in het eerste