Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
6) Men vraagt den eersten term en de reden van eene meet-
kundige reeks , als gegeven is dat de som van de eerste
twee termen 21 en de som van den vijfden en den zesden
terra 336 is.
7) Men vraagt den eersten term en de reden van de meet-
kundige reeks, waarvan de som der eerste drie termen 35
en de som der drie volgende termen 280 is.
8) Uit hoeveel termen bestaat de meetkundige reeks , waarvan
de laatste termen 192, de middelste term 24 en de som van
de eerste twee termen 9 is ?
9) Hoeveel zakgeld zoudt gjj gemiddeld in de week hebben ,
als gij in de eerste maand van het jaar 1 cent, in de vol-
gende maand 2 cent, in de derde maand 4 cent enz. in
elke volgende maand van het jaar het dubbel van de vorige
ontvingt ?
10) Zoek de som van 11 termen van de meetkundige reeks,
waarvan de reden 1 en de llde term 1024 is.
11) Zoek de som van de termen van de meetkundige reeks,
waarvan de eerste term 2 , de laatste term 486 en de reden
3 is.
12) Men vraagt den eersten en den laatsten term van de meet-
kundige reeks, waarvran het aantal termen 5, de som der
termen 217 en de reden 2 is.
13) Men vraagt de som van eene meetkundige reeks van 12
termen , waarvan de eerste | en de laatste 334 is.
14) Men vraagt de som van de termen van de meetkundige
reeks, waarvan de reden J , de middelste term 1 en de
vierde term 2 is.
15) Hoeveel billioen graankorrels verzocht Sessa, die volgens
een Arabisch schrijver , Al-Sephadi, van zijnen vorst voor
het eerste vak van het schaakbord 1, voor het tweede vak
2 , voor het derde vak 4 tarwe-korrels enz., voor elk vol-
gend vak tweemaal zooveel korrels vroeg als voor het vorige ?
16) In hoeveel weken kan eene schuld van 5 milliard francs
betaald worden , als men de eerste week 1 centime, de
tweede week 2 centimes, de derde week 4 centimes enz. in
elke volgende week het dubbel van de vorige week betaalt?
17) Men vraagt het aantal termen en de reden van de meet-
kundige reeks , waarvan de eerste term , de laatste term
729 en de som der termen 1093^| is.
Boldeeman, Algebra. 3e st. 6