Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
65) Op de beenen van eenen rechten hoek bevinden zich twee
lichamen, het eene op 19,26 en het andere op 26,51 M.
van het hoekpunt, die zich gelijktijdig naar het hoekpunt
begeven, het eerste met eene snelheid van 173, het tweede
met eene snelheid van 2,17 M. in de seconde. Men vraagt
na hoeveel seconden die lichamen 2,65 M. van elkander
verwijderd zullen zijn.
66) Op den omtrek van eenen cirkel, waarvan de straal 1 M.
is , bevinden zich de middelpunten van twee cirkels, waar-
van de stralen 70 en 44 cM. zijn , .^Êjn die zich met eenpa-
rige snelheid in tegengesteldei «r den omtrek van
den eersten bewegen. Hoeveel «coi^en: M hun gelijktijdig
vertrek zullen die twee cirkej^^lkindec uitwendig raken,
als gegeven is , dat do boog , |
zich bewegen , 97®30' is, en
2 seconden langer loopt dan
ijiaro^r hunii,e middelpunten
er dien boog 1de eene cirkel
4dere2 7 '
i ' '


I

kekexkundige meksen.
1) Men vraagt den tienden term van eene rekenkundige reeks,
waarvan de eerste term 7 en het verschil 4 is.
2) Men vraagt den 12<len term van eene rekenkundige reeks ,
waarvan de 5<l0 term 17 en de 7de term 25 is.
3) Men vraagt den eersten term en het verschil van eene
rekenkundige reeks , waarvan de som der eerste twee ter-
men 28 en de som van den "Jden en den 12don term 64 is.
4) Men vraagt den 6deu term van eene rekenkundige reeks ,
waarvan de som der eerste drie termen 21 is en de achtste
en elfde term te zamen 74 zijn.
5) Uit hoeveel termen bestaat de rekenkundige reeks, waarvan
de eerste term 7, de 5de term 15 en de laatste term 57 is ?
6) Zoek den eersten term van eene rekenkundige reeks , waar-
van de laatste term 73 en de middelste term 39 is.
7) Zoek den derden term van eene rekenkundige reeks , waar-
van de 7de term 22, de laatste term 71 en de middelste
term 36 is.
8) Men vraagt de som van de termen van eene rekenkundige