Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
59) Een punt, dat zich in een der beenen van eenen rechten
hoek 35 cM. van het hoekpunt bevindt, begint zich met
eene snelheid van 5 cM. in de seconde naar het hoekpunt
te bewegen op het oogenblik, dat een ander punt het hoek-
punt verlaat om zich met eene snelheid van 4 cM. in de
seconde over het andere been te bewegen. Wanneer zullen
die punten 25 cM. van elkander verwijderd zijn ?
60) Tegen hoeveel ten honderd moet men een kapitaal uitzetten
om na 4 jaren met den samengestelden interest eene som
terug te ont .-angen. die gelijk is aan den enkelvoudigen
interest, die een 39,', maal zoo groot kapitaal tegen den-
zelfden rentevoet in zooveel jaren zal opbrengen als de
interest per eenheid bedraagt ?
61) Tegen hoeveel percent moet men een kapitaal uitzetten om
na 4 jaren met den samengestelden interest evenveel terug
te ontvangen , als de interest van 10^ maal dat kapitaal
op dezelfde voorwaarden uitgezet in het derde jaar zou zijn ?
62) Twee punten, die zich in de beenen van eenen rechten
hoek 8 M. van het hoekpunt bevinden, bewegen zich met
eenparige snelheid naar het hoekpunt; het eene besteedt
evenveel seconden over den weg van 1 M. als het andere
meters in de seconde aHegt. Als deze punten 2 seconden
na hun vertrek eenen afstand van 15 M. hebben, vraagt
men hoeveel beide in eene seconde afleggen.
63) Uit twee punten , die in de beenen van eenen rechten hoek
97 cM. van het hoekpunt liggen, vertrekken gelijktijdig
twee lichamen , die zich met eenparige snelheid naar het
hoekpunt bewegen. Als het eene zooveel cM. in de minuut
aflegt als het andere minuten over eenen cM. besteedt en
die lichamen na 5 minuten 120 M. van elkander verwijderd
zijn, hoe groot is dan hunne snelheid?
64) Twee punten, die zich in de beenen van eenen rechten
hoek op 242,5 en 190,5 M. van het hoekpunt bevinden,
bewegen zich met eenparige en dezelfde snelheid naar het
hoekpunt, als die punten 3 minuten na het vertrek van
het tweede eenen afstand van 145 M. hebben en het eerste
2 minuten eerder vertrokken is, hoe groot is dan hunne
snelheid?