Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
door de prijs per nieter f 1 hooger is dan hij gedacht had.
Hoe lang was dat stuk ?
29) Iemand, die een stuk laken voor f 300 gekocht heeft,
verkoopt daarvan 10 M. met een verlies van ƒ 1 en de
rest, waarop hij 1 M. inmeet, met eene winet van f 1 den
meter en wint daardoor op dat stuk f 34. Men vraagt den
inkoopsprijs van eenen meter.
30) Iemand, die een stuk laken voor f 400 gekocht heeft,
verkoopt daarvan 12 M. met een verlies van ƒ3 en de rest
met eene winst van f 1 per meter , meet 1 M. in en wint
op het geheele stuk f 26. Hoe lang was het stuk laken ?
31) Van twee kapitalen , die f 3000 verschillen , is het eene
1% hooger uitgezet dan het andere. Als elk dezer kapi-
talen f 900 opbrengt, tegen hoeveel percent zijn dan die
kapitalen uitgezet ?
32) In welk talstelsel zal men 546 moeten overbrengen om
666 te verkrijgen ?
33) In welk talstelsel is 26® = 653 ?
34) In welk talstelsel is 17 X 22 = 416?
35) De vierkantswortel uit het zevende gedeelte van een getal
is 5 minder dan de vierkantswortel uit het met één ver-
meerderde getal. Men vraagt dat getal.
36) Zoek drie getallen , waarvan het kleinste 3 minder dan het
middelste en dit 8 minder dan het grootste is , zoodanig,
dat de som van de tweede machten van die getallen gelijk
is aan de tweede macht van een getal, dat 5 meer is dan
het grootste.
37) Zoek twee getallen , waarvan het product 4800 is, zooda-
nig , dat het grootste door het kleinste gedeeld 4 tot quo-
tiënt en 22 tot rest oplevert.
38) Zoek twee getallen , waarvan het kleinste 1 meer is dan
^ van het grootste en waarvan het product 30 minder is
dan het vierkant van het grootste.
39) Zoek eene breuk , waarvan het product van teller en noe-
mer 400 is, en die gelijk wordt aan f, als men haren
teller en noemer met 11 vermeerdert.
40) Iemand heeft 80 M. laken verkocht voor /" 376,20 met zoo-
veel percent winst als hem 1 M. guldens kost. Men vraagt
den inkoopsprijs.
41) Iemand heeft voor twee stukken laken te zamen f 1800
Boldkrmas, Algtbra. 3e st, 5