Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
wisseld hadden. Men vraagt de snelheid van eiken bode
en de lengte van den weg.
20) Een bode gaat van A naar B 2V2 uur vóór dat een andere
van B naar A vertrekt, zij ontmoeten elkander op het
midden van den weg, doch zouden bij de ontmoeting 42
en 18 K.M. afgelegd hebben , als zij hunne snelheden ver-
wisseld hadden. Men vraagt de snelheid van eiken bode.
21) Als de hypotenusa van eenen reehthoekigen driehoek 183
cM. is en de rechthoekszijden tot elkander staan als 11 tot
60 , hoe groot zijn dan die rechthoekszijden ?
22) Twee punten vertrekken gelijktijdig uit het hoekpunt van
eenen rechten hoek om zich met eenparige snelheid over
de beenen te bewegen. Men vraagt na hoeveel tijd die
punten eenen afstand van 7,8 M. zullen hebben , als het
eene 5 c.M en het andere 12 c.M. in de seconde aflegt.
23) Twee punten bewegen zich op de beenen van eenen hoek
van 60", het eene met eene snelheid van 8 dM. en het
andere met eene snelheid van 5 dM. in de seconde. Hoe-
veel seconden na hun gelijktijdig vertrek uit het hoekpunt
zullen die punten eenen afstand van 21 dM. hebben?
24) Twee punten bewegen zich op de beenen van eenen hoek
van 120", het eene legt 3 M. en het andere 5 M. in de
minuut af. Hoeveel minuten na hun gelijktijdig vertrek
uit het hoekpunt zullen die punten eenen afstand van 49
M. hebben?
25) Op de beenen van eenen hoek van 45" bewegen zich twee
punten, waarvan het eene 5 cM. en het andere 6 cM. in
de seconde aflegt. Als die punten gelijktijdig uit het hoek-
punt vertrokken zijn , na hoeveel seconden zullen zij dan
eenen afstand van 30 cM. hebben ?
26) Op de beenen van eenen hoek van 30" bewegen zich twee
punten , die gelijktijdig uit het hoekpunt vertrokken zijn
en 6 cM. en 7 cM. per seconde afleggen. Men vraagt na
hoeveel seconden die punten eenen afstand van 40 cM. zul-
len hebben.
27) Tegen hoeveel percent 's jaars zal men f 80000 moeten
uitzetten om daarvoor na 4 jaren met den samengestelden
interest f 93578,685 terug te ontvangen ?
28) Iemand, die een stuk laken voor ƒ 120 gekocht had, be-
vindt bij het nameten, dat het stuk 4 M. korter is en daar-