Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
van den verkregen rechthoek 1,4125 cM'. Men vraagt den
inhoud van het vierkant.
7) Men vraagt twee getallen , die 6 verschillen , en waarvan
de som der vierkanten 3060 is. (Zie N". 33 pag. 22 tweede
stukje.)
8) Zoek twee getallen , die te zamen 54 zjjn en waarvan de
som der vierkanten 1850 is.
9) Zoek twee getallen , die 5 verschillen , en waarvan de som
der vierkanten 2100 minder is dan het vierkant van de som.
10) Zoek drie getallen , die tot elkander staan als de getallen
3 , 4 en 6 , en waarvan het vierkant van het grootste 44
meer is dan de som der vierkanten van de beide andere.
11) Zoek drie getallen, die tot elkander staan als de getallen
2 , 4 en 7 , en waarvan het vierkant van het grootste 144
meer is dan het vierkant van de som van de beide andere.
12) Zoek drie getallen , die met 3 opklimmen en waarvan de
som der vierkanten 1218 is.
13) Zoek drie getallen , die met 6 opklimmen en waarvan het
product 84{ maal zoo groot is als de som.
14) Van welk getal is het drievoud het derde gedeelte van de
derde macht ?
15) Van welk getal is het elfvoud het elfde gedeelte van de
elfde macht ?
16) Van welk getal is de derde macht 256 maal zoo groot als
de derde machtswortel ?
17) Waar zal men in eene rechte lijn tusschen twee evenveel
lichtgevende gasvlammen, die 2 M. van elkander staan, een
scherm moeten plaatsen , opdat dit aan de eene zijde twee-
maal zoo sterk verlicht wordt als aan de andere , wetende ,
dat de lichtsterkten van twee gelijke lichtbronnen omge-
keerd evenredig zijn met de vierkanten der afstanden
18) Iemand heeft voor twee stukken laken, die 3 M. in lengte
verschillen, evenveel geld ontvangen. Had hij echter de
prijzen verwisseld, dan zou hij voor het eene ƒ 75 en voor
het andere ƒ 108 ontvangen hebben. Men vraagt de lengte
van elk stuk.
19) Een bode gaat van A naar B 3 uur voor dat een andere
van B naar A vertrekt, zij ontmoeten elkander op het
midden van den weg, doch zouden in dezelfde tijden 108
en 75 K.M. afgelegd hebben , als zij hunne snelheden ver-