Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
5) 7a;2 = 53877. 6) = 16.
7) a;'^ 196. 8) «a; ^ = é.
9) xS = 81. 10) a; + 7 =
X ~~ i
11) l^ix-i) = - A' 12) =
(a; + 4)
13) X = U) ^ l/i ^ 5 ^ 3
15) V/ + " - ^ J = 5.
16) (a;2—15)=i
17) (a; + 5)2 = 256. 18) 9 (a; - 3)^ = 64.
19) 3 fa: + 4)3 = 1029. 20) {x ^ — 82)^ = 324.
21) (^l-Y = 49. 22) = 4.
23) ^ - 9. 24) (X 2 — 30,5)2 _ 30,25.
x^— 14a;-}- 49
25) 25a; 2 = 49 (X - 10)^. 26) ^ ^47(a;-10
' a: —10 a:
27) 1/ (a: + 2) + 1/ (a; + 3) =z V/ 3 (a; + 5).
28) l/(a; + 3) + 1/(x + 4) = 3l/(x+ 1).
29) l/(x + 5) + l/{x + 2) +
1/ |2a; + 7 —2 l/(a;2 + 7a;+10)} =ia; + 2.
30) (X + 1) (a; + 7) + {x — l) (x — 7) = (3x ^ + 1).
II. Eigenschappen der wortels ran de tot de algcmeene
gedaante herleide vierkantsvergeljjliing.
1) Schrijf de vergelijking op, waarvan de worteis 3 en 5 zijn.
2) Van welke vergelijking zijn de wortels — 7 en — 6, van
welke -f- 7 en — 6, van welke — 7 en + 6 en van
welke -(- 7 en — 7 ?
3) Schrijf de vergelijkingen op, waarvan de wortels-j-3 1/ — 5 en
— 3 1/'5, 8 + 2i/2en3 — 2l/2,2i/5 + 3)/2en
21/5 — 31/2, O en 4, 1/3 — V/5 en r-'ö — 1/3,
1/(11 + 41/7) en 1/(11 — 4 1/7) zijn.
4) Welke teekens hebben de wortels van de volgende verge-
lijkingen?