Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
rest na 10 jaar half zoo groot worden zal als na 40 jaar ,
indien de jaarlijksche interest alsdan 1 % hooger was, en
slechts het derde gedeelte bedraagt van de som waartoe
het na 58 jaar en 2 % per jaar hooger uitgezet, aan-
groeien zou.
62) Men vraagt een getal van 4 cjjfers, dat met 41 ^ vermin-
derd eene rest oplevert, die 10 meer is dan het getal,
dat door de drie eerste cijfers gevormd wordt, terwijl dit
met het laatste cijfer vermeerderd één minder is dan 14 2.
63) Verdeel 100 zoodanig in 4 deelen, dat het eerste deel 30,
het tweede 48 en het derde 56 minder is dan de som der
drie overige deelen.
64) Uit A wordt des morgens 7 uur een bode afgezonden, die
des namiddags 3 uur 15 minuten in B aankomt en onder-
weg van half elf tot half twaalf gerust heeft; uit B wordt
des morgens 6 uur 40 minuten een bode naar A afgezonden,
die daar, na van 10 uur tot 12 uur 10 minuten gerust te hebben,
ten 6 uur 30 minuten aankomt. Men vraagt hoe laat deze
boden elkander ontmoet hebben ?
1 O G A R I T H M E N.
1) Zoek de logarithmen van 0, 1, 2, 4, 8, 16 en 1024 als
de basis 2 is.
2) Zoek de logarithmen van O, 1, 2, 4, 8, 16 en 1024 voor
de basis 4.
3) Zoek de logarithmen van 729, 9, 3, 1, i , 7 i ïV en O
voor de basis 3.
4) Zoek de logarithmen van O, ^,i,i,l,2,4en8 voor
de basis
5) Zoek de logarithmen van O, 1, 2, 4, 8 en 16 voor de
3
basis V/ 2.
6) Hoeveel is x in elk der volgende vergelijkingen , en wat
stelt X in elk van die vergelijkingen voor ?
3^ = 243; {\f = tV; (if = 4 ; 10^ = 1000.
10^ 0,0001 ; (V> 5)^ = 25 ; (0,25)^ = 16 ;
8^ = 8; 3"^ = 1; 7^" 1; 5^ = O en (i)^ 0.