Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
minuten over 2 weer in. Als nu de spoorbaan evenwijdig
met den straatweg loopt, in hoeveel uur zullen dan voet-
ganger en trein den weg AB afleggen?
45) Iemand heeft 2 geldzakken , in den eenen alleen rijksdaal-
ders en in den anderen alleen guldens ; neemt hij 6 stuks
uit elk der zakken, dan bevatten beide evenveel geld,
neemt hij echter uit beide 26 stuks , dan hebben de guldens
3 maal zooveel waarde als de rijksdaalders. Hoeveel stuks
van elke geldsoort bevat iedere zak ?
46) Iemand heeft eenen zak roet rijksdaalders en eenen ande-
ren met guldens; neemt hij uil eiken zak 15 gulden , dan
bevatten beide zakken evenveel geldstukken, neemt hij
echter uit eiken zak 15 geldstukken , dan bevatten beide
evenveel geld Hoeveel bevat elke zak ?
47) Indien t in de formule s = ^ gelijk 4 seconden en
^ « — 88,308 M. is, hoe groot zijn dan ^ en s ?
48) Indien t in de formule s = vt gelyk 5 seconden en s
-(- t> = 40 M. is, hoe groot zyn dan s en v?
49) Welk getal zal bij deeling door 51 een quotiënt opleveren,
dat 7 minder is dan de rest der deeling , en bij deeling
door 100 de helft van het vorige quotiënt tot quotiënt en
36 meer dan de vorige rest tot rest opleveren ?
50) Zoek een getal van 3 cijfers , die te zamen 12 zijn , en
waarvan het cijfer der honderdtallen 2 maal in het getal
begrepen is, dat door de twee andere cijfers gevormd wordt,
terwijl het cijfer der eenheden 5 maal begrepen is in het
getal, dat door de twee eerste cijfers gevormd wordt.
51) Zoek een getal van 3 cijfers , die te zamen 12 zijn. dat
niet verandert, als men het eerst« en derde cijfer verwis-
selt, en waarvan het cijfer de eenheden 12 maal begrepen
is,in het getal, dat door de twee overige cijfers gevormd wordt.
52) Tan een getal van 5 cijfers is het getal, dat door de twee
eerste cijfers gevormd wordt, 51 maal begrepen in het
getal, dat door de drie overige cijfers gevormd wordt, ver-
der is het getal, dat door de twee laatste cijfers gevormd
wordt, 10J maal begrepen in bet getal dat door de drie
eerste cijfers gevormd wordt en eindelijk zijn het getal, dat
door de twee laatste cijfers gevormd wordt, het getal, dat
door de tsvee eerste cijfers gevormd wordt en het middelste
cijfer te zamen 45. Men vraagt dit getal.