Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
snelheid in tegengestelden zin langs den omtrek en ont-
moeten elkander na 22 minuten 30 seconden. Als het eene
in 1 minuut 8® meer aflegt dan de andere, hoeveel leggen
beide dan in 1 minuut af?
40) Twee punten , die op den omtrek van eenen cirkel 180" van
elkander verwjjderd zijn, kunnen elkander na 6 of 30 secon-
den ontmoeten , al naarmate ze zich in tegengestelden of
in denzelfden zin langs den omtrek bewegen. Hoeveel moe-
moeten ze daartoe per seconde afleggen ?
41) Twee punten, die zich op de uiteinden van eene middellijn
eens cirkels bevinden , waarvan de straal 5 cM. is, bewegen
zich met eenparige snelheid, het eerste over den omtrek
en het tweede eerst over de middellijn en daarna in den-
zelfden zin als het eerste over den omtrek. Als deze pun-
ten elkander aldus na 5 seconden bereiken en eveneens na
5 seconden elkander bereiken zouden, als ze beide zich aan-
stonds in tegengestelden zin over den omtrek bewogen had-
den , hoe groot is dan hunne lineaire snelheid ? (hun afge-
legde weg in lengte eenheden).
42) Twee punten , die zich op den omtrek van eenen cirkel be-
vinden , kunnen elkander, indien ze zich in tegengestelden
zin over den omtrek bewegen , langs den kleinsten boog in
5 en langs den grootsten boog in 7 seconden ontmoeten ;
bewegen beide punten zich echter in denzelfden zin , dan
hebben ze na 1 seconde eenen afstand van 144®. Men
vraagt de hoeksnelheid van beide punten (de wegen die
de punten in eene seconde afleggen in graden uitgedrukt).
43) Twee punten, die zich op den omtrek van eenen cirkel
bevinden en eenen afstand van 10" hebben , zullen elkan-
der , indien zij zich in tegengestelden zin langs dien boog
bewegen, in 3 minuten ontmoeten, indien echter het
eene, dat 5 dM. in de minuut aflegt, zich langs den
kleinsten boog beweegt, zal het het andere, indien dit
zich langs den grootsten boog beweegt, in 7 minuten
inhalen. Men vraagt de lengte van den cirkel-omtrek en
de hoeksnelheid van het andere punt.
44) 's Morgens 8 uur vertrekt een voetganger van A naar B
en ontmoet op den middig eenen trein, die 's morgens half
elf van B naar A vertrokken is; de trein houdt, in A
aangekomen, een half uur stil en haalt den voetganger 12