Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
ting, de eerste met eene snelheid van 3 M., de tweede
met eene snelheid van 4 M. en de derde met eene snelheid
van 5 M. in de seconde. Als op een gegeven oogenblik de
afstand tusschen den eersten en tweeden 8 en die tusschen den
tweeden en derden 5 M. is , vraagt men wanneer de tweede
bal voor de tweede maal tegen den eersten zal botsen of
met andere woorden, na hoeveel seconden de eerste en
de derde bal van snelheid verwisseld zullen hebben.
a4) Op elk der beenen van eenen rechten hoek beweegt zich
een punt met eenparige snelheid. Als beide punten te zamen
in 1 seconde 31 cM. afleggen en 4 seconden nadat zij ge-
lijktijdig het hoekpunt verlaten hebben, 1 M. van elkander
verwijderd zijn, hoe groot is dan de snelheid van elk punt?
35) Uit het hoekpunt van eenen hoek van 60" vertrekken ge-
lijktijdig 2 punten , die zich met eenparige snelheid over
de beenen van dien hoek bewegen , te zamen in 1 seconde
26 cM. afleggen en na 5 seconden 7 dM. van elkander ver-
wijderd zijn. Men vraagt met welke snelheid zich elk van
die punten beweegt.
36) in elk der beenen van eenen hoek van 45" bevindt zich
een punt, dat zich met eenparige snelheid naar het hoek-
punt beweegt. Als die punten vóór de beweging eenen
afstand van 15 JX 5 cM. hebben , na 5 seconden gelijktijdig
in het hoekpunt aankomen en in ééne seconde te zamen 7 cM.
afleggen , hoe groot is dan de snelheid van elk dier punten ?
37) Twee punten , die zich met eenparige snelheid over twee
lijnen bewegen,.die eenen hoek van 60® met elkander ma-
ken , hebben 5 seconden na hun gelijktijdig vertrek uit het
hoekpunt eenen afstand van 2,15 M. en zouden op dat
oogenblik eenen afstand van 2,85 M. gehad hebben, als het
eene punt zich in tegengestelde richting bewogen had. Men
vraagt de snelheid van elk van die punten.
38) Op den omtrek van eenen cirkel bevinden zich 2 punten
op 180" afstands van eikadder. Als deze punten zich met
eenparige snelheid in dezelfde richting over den omtrek
bewegnn, leggen ze te zamen in i seconde 130" af en
bereiken elkander na 11| seconde. Hoeveel legt elk dezer
punten in 1 seconde af?
39) Twee punten , die op den omtrek van eenen cirkel 180"
van elkander verwijderd zijn , bewegen zich met eenparige