Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Deel: III
Auteur: Bolderman, H.J.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1889
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1324 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204273
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ter oefening in de algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
98) ijzv 4- ^zv 4 xyv 4 = 4QQxyzv,
yzv — 2xzv 4 3xyv — 4xyz = O,
yzv — xzv 4 3x7/1" — %xyz = O en
2yz (v 4 z) — 3 vx = 0.
99) X 42/4^4^4«'= 10,
3x 4 Sy 4 2 4 4w 4 w = 23 ,
5.r 4 — z + v — w = 0 ,
2x — y42 — w4m' = 2 en
4x 4 y + ^ 4 3« — li>=:8.
100) 3l/x44l/i/ — 5I/Z4GI/K = 20,
2i/x4l/'!/43l/z44l/i' = 29,
5i/x44iX>'43l/^42v/r=:30 en
101)
D > S
l^'x — i/y4v/24V/r = 12 en
— V^ X 4 4 ^ 4 = 16.
VRAAGSTUKKEN TER TOEPASSING VAN DE OPLOSSING
VAN 11 VERGELIJKINGEN MET n ONBEKENDEN.
1) Zoek 2 getallen , waarvan het produet 240 en de som der
vierkanten 481 is.
2) Vermenigvuldigt men de som van 2 getallen met het groot-
f5te dan is het product 510 ; vermenigvuldigt men de som
met het kleinste dan is het product 390. Men vraagt die
getallen.
3) Men vraagt de rechthoekszijden van eenen rechthoekigen
driehoek als deze te zamen 31 cM. zijn, en de hypotenusa
25 cM. is.
4) Men vraagt de beide kleinste zijden van eenen driehoek ,
die eenen hoek van 120° heeft, als die zijden te zamen
16 cM. zijn en de grootste zijde 14 cM. is.
5) Als een driehoek eenen hoek van 60" heeft , de zijden om
dien hoek te zamen 26 cM. zijn en de zijde over dien hoek
14 cM. is , hoe groot zijn dan de onbekende zijden ?