Boekgegevens
Titel: Gedichten, bijzonder voor de declamatie
Auteur: Immerzeel, Johannes
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1838
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 398 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204266
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedichten, bijzonder voor de declamatie
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 81 —
Als 't doel van 't leven!
De bedelaar, beroofd van 't lieve'brood,
Maar voor dit spel, als reedlijk mensch, te groot.
Kan uit een hut of hol in 's aardrijks schoot
Veel hooger streven!
p.-b. ïbitb.

Voor de zoodanigen, die niet zoo gelukkig waren
van het wegens zijue romantische omstreken beroemde
badstadje'iharand, nabij Dresden, te zien, dient tot
opheldering, dat men däär door de heilige halieï
eene der verbevenste berg- en woudpartijen verstaat,
waar dc natuur uit hooge slanke boomen als eenen
dom gevormd heeft, in welken een heilig donker en
eeuwig zwijgen heerseht — waar de wandelaar zich
door onuitsprekelijke gewaarwordingen voor deszelfs
Goddelijkcn bouwmeester vervuld gevoelt, en waar
de kuust niets gedaan heeft dan den toegang gemak-
kelijk gemaakt, eenigc rustplaatsen bereid, en, tot
herinnering aan den uitstekenden zanger der natuur,
het borstbeeld van cesseb opgerigt heeft.
Hans had van Tbarand's heiige Hallen
Zoo veel, zoo menigmaal gehoord;
Maar 't was hem altijd misgevallen
Als hii, door weetlust aangespoord,
6