Boekgegevens
Titel: Gedichten, bijzonder voor de declamatie
Auteur: Immerzeel, Johannes
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1838
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 398 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204266
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedichten, bijzonder voor de declamatie
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 48 —
Want heerlijkst blinkt het bloed dat van de spietsen leekt!
'k Heb 's warelds loop gezien, en acht op 't lot geslagen;
Thands kenne ik 't, als een kleed, aan 't liehaam afgedragen.
Waar'tblindgelnkontbreekt,zinkt wijsbeidmaebtloos neer,
En daar 't het toeval wil, stijgt dwaasheid boven de eer.
Waar 't lachende geluk uw zijde heeft verlaten, (baten;
Zal de onschuld van 't gemoed, zal deugd noch godvrucht
En daar, waai- 't gunstig lot niat zelf uw zaak bepleit,
Verwacht ge een ijdle hulp van elks welsprekendheid.
Ach, slaan we een leerzaam oog op de afgeloopen dagen !
Wat zoudt ge een' blinde op wég naar 't rechte voetspoor
(vragen ?
't Voorleedne toont den geest de duistre toekomst aan,
Voor hem, die 't ongeziene in 't zichtbre leert verstaan.
bildebsije.
CIL^IiOTTE COROAY^
IV DCrV KERKER.
De zon is in de kim gedoken;
Als zij terug keert op haar baan.
Brengt zij eene uitkomst voor mij aan ;
Dan wordt mijn vonnis uitgesproken.
Ik weet hoe 't wezen zal... wat nood!
Ik ga blijmoedig in den dood.
Want Frankrijks geesel is door mijnen dolk gevallen.
'kHeb wraak verschaft aan 't schuldloos bloed.
Dat stroomde op zijn bevel; en'kheb ligt duizendtallen
Voor 't zielverscheurendst lot behoed.