Boekgegevens
Titel: Gedichten, bijzonder voor de declamatie
Auteur: Immerzeel, Johannes
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1838
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 398 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204266
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedichten, bijzonder voor de declamatie
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 115 — ^
Zoo droef verflenscht — maar God, Loe schoon!
Hy hoorde en zag — en sprak bedaard:
„Ween wonder! op dees trouwlooze aard,
„'k Gelove U, in die minlijke oogen,
„ Gloort nog die zachte liefde, een beetre wareld waard!"
Zy lei haar vinger op zijn mond.
„ Zoo hoor my,"— sprak zy — „ deze stond,
„ Moet van uw verder lot beslissen, —
„Hbt was vvi dioeser bie mt zgbb,
„ O, laat haar liefde 't doel niet missen!
„ Ge ontstelt een traan ontspringt uw oog,"
('t Was de eerste sedert zeven jaren!)
„ Och of haar boodschap u bewoog," —
„ O spreek ze — dat ik weten moog —
„ •■ Wat wil zy"---
„'k Zal 't u al verklaren:
„Zy sprak, op gistren nacht,
„My aan in stille droomen;"
„ „FiOKiitnE" zei ze zacht,
„„Mijn zoon is weêrgekomen,
„„Gy zult aan Evroos oeverzoom,
„,, Hem vinden by den eikenboom. —
„„Zeg dat de Hemel hem vergeeft,
„ „Zoo hy zijn dienst nog toe wil treden;
„ „ Hy heeft in baat met 't menschlijk ras geleefd,
„ „ Zijn God beleedigd, maar- ik heb voor hem gebeden..""
„De goede moeder" — borst hy uit —
„Fiokiïde, uw taal is heilgeluid !
„ Is 't waar, en zou my God vergeven kunnen,
„My toegang tot zijn dienst vergunnen,
„En niet beleedigd zijn, wanneer
„ Ik tot Hem bad, — die Hem verstiet —
„ Neemt Hy my aan,..— my?—neen, myriiet."