Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK I.
Algebraïsche getallen.
§ 1. Eenige guldens kunnen wij bescliouwen als bezitting, ook
als schuld.
Een verplaatsing der kwikkolom in de thermometer-buis kan
betrekking hebben op eenige graden rijzing, ook op eenige graden
daling.
Een verschil van eenige guldens bij in- en verkoop kan zoowel
een winst als een verlies beteekenen.
Het onderscheid tusschen de eenheden der hoeveelheden gul-
dens en graden in de gegeven voorbeelden ligt uitsluitend in den
toestand, waarin ze worden beschouwd.
Een kapitaal wordt door een winst, waarop onmiddellijk een
even groot verlies volgt, noch vermeerderd, noch verminderd;
evenmin zal de hoogte der kwikkolom veranderd zijn, als tusschen
twee waarnemingen op een zekere rijzing een even groote daling
gevolgd is.
Men zegt daarom, dat elke twee gelijksoortige eenheden, elke
twee gelijknamige veelvouden of onderdeelen van gelijksoortige
eenheden, die in tegengestelden toestand verkeeren, samengevoegd
elkander kunnen opheffen.
§ 2. Als twee getallen elkander bij samenvoeging geheel op-
heffen, dan heeten zij tegengestelde getallen. Wordt een
getal geheel opgeheven door eenige samenstellende eenheden van
een ander, niet door alle, dan zijn die getallen geen tegen-
gestelde, maar heeten even als deze ook wel genoemd worden,
getallen in tegengestelden toestand.
Die twee toestanden onderscheidt men van elkander door de
namen positief en negatief.
1