Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
J ï<0
j Is ill lien vol in |/ j!. b iiiet op a deelbaar, worden er geen
^ of slei'lits enkele lactogen van b door a opgeheven, dan is men
gewoon den deeler of noemer rationaal te maken. (Zie § 7 van dit
' Hoofdstuk).
VOORBEELDEN.
a b a b
1/ ^ = 1/ 3 b X 2 d _ V/
2ad 2dX2d 2d '
^ 21. beteekent _ ^^ ^ _ j _
l/h l/b i/b"^
1/ i 1 = i.
b b
beteekent ^ = = K •
b 1/b l/ —1 l/h b
J^heteekenl-J^^L_ = ^ zlizii) =
y/hl^—i l/bl/—1 ^/b i/ —1
i/b i/ —1 ^/b b
b
Wij leeren hieruit, dal hel quotient van een posit, imag. vi(?r-
kantsworlel en een pos. reëelen wortel gelijk is aan den pos. vier-
kantswortel uit het quotient der getallen onder het wortelteeken;
dal hel quotient van twee pos. imag. vierkantswortels (en ook
van twee negatieve) gelijk is aan den posilieven vierkantswortel
uit hel quotient der getallen onder hel wortelteeken;
dal het quotient van een pos. reëelen wortel en een pos. ima-
ginairen niet gelijk is aan den positieven vierkantswortel uil
hel quotient der getallen onder hel wortelteeken, maar aan den
negatieven vierkantswortel uit dat quotient.
Ook in dil laatste geval blijkt, evenals in § 16 bij de verme-
nigvuldiging, dat de regel der teekens voor reëele ge-
lallen vastgesteld, niet mag toegepast worden bij de
deeling van reëele getallen door imaginaire.