Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— X — y + z ^ 16 - X — y + z = 16
7 x — y — z = 64 — X +.Sy— z = "52
6 X — 2 y = 80 — 2 X + 27=="^
of 3 x — y == 40 01' — x + y 24.
Tellen we de overeenkomstige leden van deze laatste twee ver-
gelijkingen samen, dan vinden wij 2x = 64, x = .S2.
y is dus 24 -f- X of 24 + 32 56 en z 10 -j- x y of 16 -f
32 + 56 = 104.
Mars is derhalve ongeveer 32 millioen. Ceres 56 millioen en
Jupiter 104 mil hoen geogr. mijlen van de zon verwijderd.
HOOFDSTUK V.
WORTELVORMEN. VIERKANTSWORTELS.
Bepalingen en eigenscliappen.
1. Den factor eener macht noemt men ook den wortel van
die macht. In a® is a de wortel van de tweede macht van a;
in h® is h de wortel van de derde macht van b; in c^ is c de
wortel van de vierde macht van c. Achtereenvolgens heeten a,
h en c de tweede-, derde- en vierdemachtsworlel der respectieve
machten.
Een tweedemachtswortel noemt men veelal vierkantswortel.
Een getal, dat volgens de eigenschappen der deelbaarheid niet
kan ontbonden worden in twee gelijke factoren, noemt men een
onvolkomen vierkant.
Van zulk een getal is de vierkantswortel onmeetbaar, hij is
slechts bij benadering in eenige decimalen te vinden.
Zoo'n wortel heeft een zoogenaamde limiet of grenswaarde, d. i.
hij ligt tusschen twee meetbare getallen in, wier verschil men zoo
klein kan nemen, als men verkiest.