Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Y O O II1] E lU G II T.
Do onclervinding leert mij, dat de elementaire algebra met haar praclisch
nut in de volste kracht liaar vormende waarde doet gevoelen, als men haar
lieuristisch behandelt.
Hoe groot ook mijn dankbaarheid zij voor het vele goede, dat in de beste
leerboeken der algebra, die wij tegenwoordig bezitten, voorkomt, ik ben
niet voldaan.
liet komt mij voor, dat do leerstof een meer heuristische behandeling
toelaat; het staat mij tegen, herhaaldelijk bij 'tbewijzen van een regel to
moeten lezen: »zij dit de uitkomst, dan blijkt uit de bepaling der bewerking,
dat die uitkomst goed is gekozen."
Ik vind het veel schooner, dat de regel wordt opgesi)oord, dat men dooi'
gebruik te maken van vroeger gevonden eigenschappen en horleidingen tot
nieuwe regels kom! , de uitkomst vindt, niet vooropzet of gelukkig kiefet.
Om het doel te kuimen bereiken, dat ik mij voorstelde, heb ik een the-
orie geschreven naar een geheel oorspronkelijk plan. Van meer dan een
bevoegde zijde mocht ik na geheele of gedeeltelijke kennismaking met mijn
handschrift, instemming met mijn zienswijze en waardeering van mijn ar-
beid ontvangen.
Dat geeft mij het vertrouwen geen nutteloos werk te hebben verricht
met deze Elementaire ALOEnn.v voor do pers gereed te maken.
Ik rangschikte do verschillende bewerkingen, zooals 't mij het meest lo-
gisch en natuurlijk toescheen. Juist omdat ik heuristisch te werk ging,
kon ik nieuwe beschouwingen invlechten , die men in geen ander leerboek
vindt. Ik heb getracht te voldoen aan de strenge eischen der logica en
wetenschappelijkheid.
Het weinige, dat ik opnam van harmonische reeksen en rekenkundige
reeksen van hoogeie orde, moge in deze theorie niet misplaatst wezen;