Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
— 24 a'" b®» 1 + 16 a»-» - ^ b^» '
= 3 a""^» b2 —2a'»-ib«,
waarin m en n positieve getallen grooter dan 2 zijn.
§ 46. In den vorm (a + b — c): p beeft de deeling betrekking
op alle termen des veelterms, die tusschen haakjes staat. In den
vorm a + b — c : p, heeft de deeling alleen betrekking op den
term — c. Dit geschiedt op grond der overeenkomst in de algebra,
dat de deeling den voorrang heeft boven de samen-
telling en aftrekking.
ab : c kan men echter zoowel beschouwen als ab te deelen door
c, als a te vermenigvuldigen met b : c.
§ 47. Een veelterm met een gebroken getal, met ± Ë. ver-
4
menigvuldigen, beteekent Smaal het i" deel van dien veelterm
nemen in denzelfden of in tegengestelden toestand, naargelang
het teeken.
± (a + b — c) beteekent dus ± 3 X ^ + ^ — ^ =
4 4
±3(4 + = ±3X I- ±3x^±3x-i=±|a
444 4 4 44
3 3
± _ b T _ c, zoodat de regel voor de vermenigvuldiging van
4 4
een veelterm met een éénterm p ook doorgaat voor gebroken
waarden van p.
3
a + b — c door ± _ te deelen beteekent, een getal te zoeken,
4
waarvan 3maal het 4e deel gelijk aan a + b — c is, in denzelfden
of in tegengestelden toestand naargelang de deeler positief of
negatief is.
i. van de volstrekte waarde van 't quotiënt is dus ® "f" ^ ^ ■
4 ^ 3
het quotient is ± 4X ± (ia + ib — Ic).
3 3 3 3
^a is echter gelijk aan a: A, i.b = b:-§ en i. c == c:§-
3 ' 4 3 4 3 4
ïHb