Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scanScanned page
Bij den Uitgever ^lezes is medo verschenen :
QE iET OP HET UeEi
ilET DEN ZAKELUKEN IXHOUD DER
KÄMERDEBATTEX, TOELICHTINGEN EN OPHELDERIN-
GEN, BENEVENS DE MEMORIE VAN BEANTWOORDING,
door
Mr. Th. J. HOPPE em J. M. H. BOSMAN,
144 Bladz. roy. 80 druk .... Prijs
SCHOUWLIJKE MEETKÜN
Li
Een Ilanilboek voor allen, tlie ».Icli vooil»erei«lcn lot liet
examen van Onderwijzer ol" Onclertvijzeres ,
door
M. J. KOENEN EN A. J. M. BROGTROP.
2 dhi. Prijs f2,—.
DE MAATSCHAPPIJ EX HET HUISGEZIN.
LOSSE BLADEN UIT HET GROOTE BOEK
der
STAATHUISHOUDKUNDE,
Naar het Fraiisch van OCTAVE NOËL.
Prijs rl,75.
NEDERLAND IN 1880,
dook
J. H. VEENENDAAL.
Wat in vclo hoeken verspreid is over A.\rdrijkskunde, Staatsre-
geling, Staathuishoudkunde cu St.\tistiek van ons Vaderland, is in
dit work met veel zorg bijeengelezen en met nauwkeurigheid bijge-
werkt tot heden.
Do uitgaaf geschiedt iu vijf afleveringen, elk van 4 vel druks, groot
80 formaat, met duidehjko letter, tegen 50 cents per aflevering.
Het compleete work, dat ruim 20 vel druks zal beslaan, kost dns
ƒ2,50.
De eerste atlevering is bij alle soliedo boekhandelaren ter inzage to
bekomen.