Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
2r!(>
HOOFDSTUK XIV
1. Tot welke limiet nadert
2. )) )) »
c>
O.

a^
b-
voor a
b = 2 ?
» )) » » ^^_voor X == v = 1 ?
ïKx — t^y
Yoor welke reëele waarden van x beeft de functie'lOx — x^
de grootste en de kleinste waarde? Welke zijn baar maxima
en minima?
Yind de grootste waarde van x^y"^/" als x + y-f-z constant
gelijk is aan 70.
r>. Voor welke reëele waarden van x beeft de functie x
X
de grootste en de kleinste waarde. Welke zijn baar maxima
en minima?
0. Vind de kleinste waarde van x + y + z als x^ y^ z-constant
gelijk is aan 14-155770.
A A X U A X 0 S K L.
1. Vind den grootsten uemeenen deeler van 4a''* b^ c^, 12a-b^ c^^
en 18a5b7
C-*.
2. Den gr. gem. deeler te vinden van: I2a^b®c^- en
18 a^V c^^ — 12 a^ b^ c» — 4 ab^' c^^,
O. Den gr. gem. deeler te vinden van x--|-')x — 108 en
x3+^27 x + 180.
4. Vind den gr. gem. deeler van :50x^y — 51x^ y--f 27x-\3 —
Cxy^ en 18 x^ yz — 18 xM" z +'50 x^ yV. — 28 x^ y^ z.
5. Vind den gr. gem. deeler van: lOa*^ — 2i a^b +'13a-b- —
3ab3 en 24a4 —+ 20 — 10 ab^» + 2 b^
0. Zoek bet kleinste gemeene veelvoud van 4aM»,
12ab5c, 18aMK', 4(a —b)^, (a^ — 1,-)-^ (c - d),
ac — ad — bc 4- bd en — c^ + 2 (- d- — d^.