Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
2.-35
5. Vind log. 5 uil log. 2 = 0,3010:1 (Grondlal 10).
6. Vind de Briggiaansclie logarilhmen van: 18; 409; 10000;
120800; 0,48; 0,000409; f.
7. Welke gelallen beliooren bij de volgende (gewone) logarilh-
men: 2,8692.3; 1,86964; 3,93787; 2,92002; 1,77004;
4,79014; 0,04345; 0,58704—1; 0,55242—2; 9,.31555—10.
8. Zoek de logarilhmen van: 14308; 13,724; 2,48765; 0,070427.
9. Vind de getallen behoorende bij de volgende logarilhmen:
3; —5; 2,80925; 4,'p0490; 3,22023; 4,14941; 0,09950.
10. Vind de waarde van Mog. 7 of de logarithmus van 7 voor
hel grondtal 5, in 3 decimalen.
11. Vind de waarde van '^^^^^O X ^^ 732
25,48®
243 8438
12. 1/529 =; 1/0,24®«"=.
13. Tot hoeveel groeit een kapitaal van 3200 gld. op samenge-
stelden interest ad 5% uitstaande in 12 jaar aan?
14. Vind de som van 15 termen der reeks:
1000, 1,05 X 1000, 1,05® X 1000 enz. lol in eenheden
nauwkeurig.
15. Tegen welk percent moet een kapitaal van 1200 gld. 36 jaar
lang op samcngest. inler. uilslaan om aan te groeien lot
/ 4923,.30?
10. Na hoeveel jaar is een kapitaal ad 4°^ op sam. int. staande
verdrievoudigd ?
17. Uit een IIL wijn tapt men 1 DL en vult men aan met 1 DL
water. Van hel mengsel lapt men weer 1 DL en vult men
weer aan met water. Hoeveel percent wijn is er na de 12®
aftapping nog in 'l vat ?
18. Als iemand 18000 gld. uitzet op sam. int. ad 5% en jaar-
lijks / 500 van den inler. opneemt, hoe groot zal dan zijn
kapitaal na 10 jaar zijn?
19. Iemand zet 100000 gld. uil op samengesl. inler. ad 5% en
neemt jaarlijks 1000 gld. van den interest op. Na hoeveel
jaar zal zijn kapitaal aangegroeid zijn tot 103668 gld. ?
20. Als iemand 13 jaar lang een lijfrente van 1000 gld. wil ge-
nieten , hoeveel moet hij dan storten, de rentevoet 4% zijnde ?