Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
M. Van een meetkundige reeks is de term 10, de S^te term
is 2799360. Yind de reden en de som der eerste G termen.
'12. Yan eenige opeenvolgende termen eener meetk. reeks is de
som 189, de 5« term 48 en de 12. Yind het aanlal
gesommeerde termen.
13. Yind de limiet der som van de oneindige meetk. reeks 5,1 enz.
14. Yind door middel van de formule voor de som van oneindige
reeksen de gewone breuk, welke de limiet is van de volgende
repeteerende tiendeelige breuken in het 10-tallig stelsel:
0,ir 0,32;
15. Yind de limiet van de som der reeks:
1 + J + 1 + enz. (Periode der tellers ] , 3).
8 ^ 82 ^ 8» ^ 8^
10. Yerbind de middelpunten van de zijden eens gelijkzijdigen
driehoeks; doe hetzelfde met den verkregen kleineren drie-
hoek en zoo vervolgens. AYat is de limiet van de som der
aldus te vormen driehoeken, als de zijde van den eersten
driehoek a is?
17. Neem op de zijden van een gegeven vierkant, welks opper-
vlakte p is, stukken gelijk aan het derdedeel der zijde, ge-
regeld omgaande. Yerbind de verkregen eindpunten in de
zijden. Handel evenzoo met het aldus verkregen vierkant
en zoo vervolgens. Wat is de limiet van de som der aldus
te vormen vierkanten, het gegeven vierkant meegerekend?
18. Yind de limiet van de som der reeks:
3 4 7 12
5 ' 52 ' 53 ' 54 '
nOOFDSTUK xin.
1.
2.
3.
4.
Schrijf anders: ^log. 27-3; ^log. 10-4; 2 =
Yind de waarden van: ^log. 9; ^log. ó^^; ®log. i/3; ^log.
Yind X uit: log. x = 4 log. 2 + log. 25 — 3 log. 9 + 0 log. 3
- log. 8-i log. 125.
Yind log. 108, als gegeven is: log. 2 = 0,30103, log. 3 =
0,47712.